Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 13. neděli v mezidobí

Publikováno: 30.6.2019 v 20:16

Farní ohlášky pro týden po 13. neděli v mezidobí C
(od 30. 6. do 7. 7. 2019)

Liturgický kalendář
Ne  – 13. neděle v mezidobí C
Po  –
Út  –
St  – Svátek sv. Tomáše, apoštola
Čt  – Památka sv. Prokopa, opata
Pá  – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy, patronů Evropy
So  –
Ne  – 14. neděle v mezidobí C


V pátek 5. 7. je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy a patronů Evropy. Mše svaté jsou dle obvyklého pátečního pořadu v 8.00 a v 18.00. Večerní mši svatou doprovodí zpěvem Chrámový sbor. Na Velehradě se koná v tento den národní pouť, informace na vývěskách některých kostelů a na webu.

Příští neděli 7. 7. je ve farnosti Rančířov poutní mše svatá v 11.00 v Rosicích, tzn. v Rančířově mše svatá není.

Slavnost patrona naší farnosti sv. Jakuba Většího, apoštola, a zároveň patrocinium farního kostela budeme ve farnosti slavit letos ve čtvrtek 25. 7. Poutní mši svatou v 18.00 bude celebrovat Daniel Peter Janáček, O.Praem., opat strahovský, společně s kněžími premonstrátské komunity. Po skončení mše svaté se v prostorách řeholního domu a fary uskuteční společné „agapé“. Srdečně Vás již nyní zveme. 

V době letních prázdnin bude ve farnosti platit letní pořad bohoslužeb takto:
V červenci v pondělí až čtvrtek jsou bohoslužby ranní; pátek, sobota a neděle jsou beze změny. Bohoslužby v Psychiatrické nemocnici jsou jednou za dva týdny.
Pořad bohoslužeb pro srpen bude oznámen vzhledem k personálním změnám ve farnosti až dle aktuální situace.
V prázdninovém čase vám přejeme čas na odpočinek a načerpání nových sil. 


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Vavřinec

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter