Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zahájení první etapy opravy krovu a střechy kostela sv. Ignáce - červenec 2019

Publikováno: 17.7.2019 v 16:42

Informace k opravě krovu a střechy filiálního kostela sv. Ignáce z Loyoly na Masarykově náměstí.V listopadu loňského roku došlo k propadu části střechy a krovu severní strany kostela. V prosinci 2018 byla vykonána provizorní oprava poškozeného místa k přečkání zimního období.

Historii a kontext oprav na uvedeném kostele najdete podrobněji v starším příspěvku na stránkách farnosti: Havarijní stav krovu a střechy kostela sv. Ignáce – leden 2019.

V letošním roce 2019 byla farnost úspěšná v několika podaných žádostech na dotační tituly k plánované opravě. Byl vybrán dodavatel prací a byla uzavřena smlouva o dílo na opravu první části krovu a střechy kostela (nad severní boční lodí) mezi Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba, Jihlava a jihlavskou firmou STORK střechy, s.r.o..

V měsíci červenci pak bylo provádějící firmě předáno staveniště k zahájení prací. Náklady na letošní první etapu prací jsou ve výši cca 1.350.000,– Kč. Dokončení první etapy opravy krovu a střechy je plánováno na podzim letošního roku 2019.


Na opravě se finančně podílí:

  • Ministerstvo kultury ČR ve výši 434.000,– Kč,
  • Statutární město Jihlava ve výši 400.000,– Kč,
  • Kraj Vysočina ve výši 350.000,– Kč,
  • Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava zbývající část a (případné) náklady potřebné na další činnosti.

Na úspěšnosti žádostí farnosti v dotačních titulech pro další roky (2020 a dále) a možností vlastních finančních prostředků, bude záviset rychlost pokračování oprav jako i jejich celková délka až po úspěšné završení (předpokládáme několik nejbližších let).

Další etapy oprav můžete finančně podpořit účelovým darem na účet Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba, Jihlava. Potřebné informace obdržíte také u faráře farnosti.

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter