Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Nové osvětlení pro krov kostela sv. Jakuba - červenec 2019

Publikováno: 30.7.2019 v 21:03

Na podzim letošního roku 2019 budou v prostoru krovu nad presbytářem, hlavní lodí a v mezivěží kostela sv. Jakuba probíhat elektroinstalač­ní práce.


Ty budou spočívat v realizaci zcela nového osvětlení krovu a v obnově a rozšíření elektroinstalace (kabelového vedení atd.) a dalších souvisejících činností. Vše dle projektové dokumentace vypracované v loňském roce (2018).

Nová osvětlovací tělesa s technologií LED (cca. 90 ks) umožní nasvětlení krovu jak pro návštěvnický okruh těsně nad klenbou kostela, tak pro technické a revizní potřeby v dalších patrech jeho konstrukce.

Realizace akce: srpen až říjen 2019.


Náklady včetně DPH jsou ve výši cca 1.000.000,– Kč
a budou hrazeny z vlastních prostředků vlastníka objektu, Královské kanonie premonstrátů na Strahově.


Práce navazují na generální opravu krovu a střechy kostela sv. Jakuba, která od 05/2017 do 08/2019 probíhá a patří mezi další přípravné činnosti před plánovaným zpřístupněním v turistické sezoně roku 2020.

Průběh generální opravy pak můžete sledovat přes link ZDE.

(Foto: ilustrační)Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter