Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 16. neděli v mezidobí

Publikováno: 21.7.2019 v 17:23

Farní ohlášky pro týden po 16. neděli v mezidobí C
(od 21. do 28. 7. 2019)


Liturgický kalendář
Ne  – 16. neděle v mezidobí C
Po  – Svátek sv. Marie Magdalény
Út  – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
St  –
Čt  – Svátek sv. Jakuba Většího, apoštola – slavnost patrona farnosti a patrocinium farního kostela
Pá  – Svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
So  – Památka sv. Gorazda a druhů
Ne  – 17. neděle v mezidobí C


Ve středu 24. 7. po ranní mši svaté budeme uklízet farní kostel sv. Jakuba před čtvrteční slavností. Děkujeme farníkům za účast a pomoc.

Ve čtvrtek 25. 7. slavíme slavnost patrona farnosti. Poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba je v 18.00. Celebrovat ji bude strahovský opat Daniel s kněžími premonstrátské komunity.
Po skončení mše svaté se v prostorách řeholního domu a fary uskuteční malé „agapé“.
Ranní mše svatá v kostele sv. Jakuba 25. 7. není.

Příští neděli 28. 7. není mše svatá v Rančířově ani večerní mše svatá v kostele sv. Jakuba.

Bohu známý dárce věnoval v červenci dar pro farnost ve výši 20.000,– Kč. Děkujeme.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter