Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 25. neděli v mezidobí

Publikováno: 25.9.2019 v 19:56

Farní ohlášky pro týden po 25. neděli v mezidobí C
(od 22. 9. do 29. 9. 2019)


Liturgický kalendář
Ne  – 25. neděle v mezidobí C
Po  – Památka sv. Pia z Pietrelciny
Út  –
St  –
Čt  – Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Pá  – Památka sv. Vincence z Paula, kněze
So  – Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka
Ne  – 26. neděle v mezidobí C


Tento týden slavilo České gymnázium v Jihlavě 100 let. Dnešní neděli je v kostele sv. Ignáce mše sv. také za absolventy Gymnázia, kteří také mši sv. celebrují (opat Michael, P. Kodet).

Dnešní neděli 22. 9. je sbírka do fondu Puls na podporu diecéze.
V sobotu 28. 9. bude v 16 h pouť v Hybrálci.

Příští neděli 29. 9. v 18 h bude v kostele sv. Ignáce Svatováclavský koncert – sbor Melodie.

Od pátku 4. října se bude na faře každý týden po večerní mši svaté v pátek scházet spolčo dětí a mládeže. Spolčo je určeno pro žáky od 1. tříd až po studenty středních škol, kteří se také budou moci podílet na tvorbě programu. Srdečně vás všechny zveme.

Od září bude upravený pořad bohoslužeb:
pondělí – 8.00 (sv. Jakub – kaple P. Marie Bolestné)
úterý – 18.00 (sv. Jakub)
středa – 8.00 (sv. Jakub)
čtvrtek – 8.00 (sv. Jakub),
– 15.00 (DPS Lesnov)
pátek – 8.00 (sv. Jakub),
– 14.00 (DS Stříbrné Terasy),
– 18.00 (sv. Jakub)
sobota – 8.00 (sv. Jakub),
– 14.00 (kaple psychiatrie)
neděle – 8.00 (sv. Jan Křt.), 8.30 (sv. Ignác), 9.30 (N. Srdce Páně), 10.30 (sv. Jakub), 19.00 (sv. Jakub)
– 11.00 (Vyskytná), 11.00 (Rančířov)
Více na stránce »Obecný rozpis.

Vyučování náboženství bude od 1. října v učebně na faře.

1. rok náboženství – středa 13.50 – 14.35 h
2. rok náboženství – středa 14.45 – 15.30 h
3. rok náboženství (příprava na 1. sv. přij.) – pondělí 16.00 – 16.45 h
4. – 5. rok náboženství – úterý 15.00 – 15.45 h
6. – 9. rok náboženství – úterý 16.00 – 16.45 h
Přihlášky jsou k dispozici v kostele a na webu. Odevzdejte do 15. 9. 2019.
Více na stránce »Výuka náboženství.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: admin

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter