Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 28. neděli v mezidobí

Publikováno: 12.10.2019 v 23:35

Farní ohlášky pro týden po 28. neděli v mezidobí C
(od 13. 10. do 20. 10. 2019)


Liturgický kalendář
Ne  – 28. neděle v mezidobí C
Po  – Sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Út  – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve
St  – Sv. Hedviky, řeholnice, Sv. Markéty Marie Alacoque
Čt  – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Pá  – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
So  – Sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků, Sv. Pavla od Kříže, kněze
Ne  – 29. neděle v mezidobí C (Den modliteb za misie)


Dnešní neděli 13. 10. bude v 15 h u dálnice D1 v Pávově na symbolickém hřbitově tradiční vzpomínkové setkání s modlitbou za oběti autohavárií na D1. Účast přislíbil P. Metoděj Kozubík, zakladatel symbolického hřbitova.

V sobotu 19. října ráno po mši sv. na faře v 9 h bude setkání premonstrátských terciářů.

Příští neděli 20. října je misijní neděle – sbírka při mši sv. bude věnována na misie. Následně před kostelem sv. Jakuba po mši sv. v 10:30, se bude konat „Misijní svařák“, sbírka pro misii v Burundi, kde působí rodačka z Jihlavy Marie Misařová. Přispět do prodeje můžete v pytlíčkách zabaleným trvanlivým pečivem nebo sušeným ovocem (perníčky, linecké, sušenky, slané, křížaly…). Odevzdaným přede mši svatou v předsíni kostela.

Jihlavská charita hledá naléhavě zdravotní sestry pro službu v domácím hospici. Kdybyste o někom věděli, dejte vědět.

Farnice, které uklízejí farní prostory, hledají další ženu na úklid. Uklízí se jednou za tři týdny v 15 h. Bližší informace u paní Provazníkové tel. 605481895.

Vyučování náboženství bude od 1. října v učebně na faře.

1. rok náboženství – středa 13.50 – 14.35 h
2. rok náboženství – středa 14.45 – 15.30 h
3. rok náboženství (příprava na 1. sv. přij.) – pondělí 16.00 – 16.45 h
4. – 5. rok náboženství – úterý 15.00 – 15.45 h
6. – 9. rok náboženství – úterý 16.00 – 16.45 h
Přihlášky jsou k dispozici v kostele a na webu. Odevzdejte do 15. 9. 2019.
Více na stránce »Výuka náboženství.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: admin

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter