Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Misijní svařák - sbírka pro misii v Burundi

Publikováno: 12.10.2019 v 22:41

Před kostelem sv. Jakuba po mši sv. v 10:30, se bude konat „Misijní svařák“, sbírka pro misii v Burundi, kde působí rodačka z Jihlavy Marie Misařová. Přispět do prodeje můžete v pytlíčkách zabaleným trvanlivým pečivem nebo sušeným ovocem (perníčky, linecké, sušenky, slané, křížaly…). Odevzdaným přede mši svatou v předsíni kostela.
MISIJNÍ SVAŘÁK - sbírka pro misii v Burundi (střední Afrika),

kde působí rodačka z Jihlavy Marie Misařová.

„V Burundi je handicap považován za prokletí, rodina to bere jako obrovskou hanbu a dítěte se častokrát snaží zbavit, spíše rodina než sama matka. „

Maruška Misařová se podílí na osvětě viditelného i neviditelného handicapu v rámci

  • Rehabilitačního střediska, kde poskytuje speciálně-pedagogické poradenství i klinicko-logopedickou péči - nejčastěji se setkává s dětmi s opožděným vývojem řeči, autismem, mentální retardací, koktavostí, a s dospělými s afázií (ztrátou řeči např. po cévní mozkové příhodě)

  • Centra Isange spravované kongregací Dcer Matky Božího Milosrdenství, které poskytuje útočiště 26 dětem převážně s kombinovaným postižením. Centrum je odkázané na milodary, jelikož život z Boží Prozřetelnosti je součástí spirituality této kongregace. Děti pochází častokrát z nejchudších rodin, 6 z nich bylo dokonce pohozeno na ulici. Centrum je potřeba vybavit rehabilitačními pomůckami, novými matracemi

  • dalším projektem jejího misijního působení je založení chráněné dílny na výrobu edukačních pomůcek pro děti s postižením, které nejsou v Burundi vůbec dostupné


„Moc děkuji za podporu, zejména za Vaše modlitby. Kéž Vás Pán provází, abyste i nadále byli požehnáním pro tento svět. V modlitbách jsem s Vámi. Marie“

Misijní svařák a prodej proběhne 20.října 2019 po mši svaté v 10:30 u sv. Jakuba.

Přispět do prodeje můžete v pytlíčkách zabaleným trvanlivým pečivem nebo sušeným ovocem (perníčky, linecké, sušenky, slané, křížaly...) odevzdaným přede mší svatou v předsíni kostela. Děkujeme.

Autor: admin

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter