Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Misijní svařák - ohlédnutí

Publikováno: 25.10.2019 v 09:00

Papež František, zvolil pro misijní měsíc říjen motto:

„Pokřtění a vyslaní: Kristova církev na misii ve světě“.

S tímto úmyslem se připojila naše farnost k této výzvě a 20. 10. 2019 v neděli po mši sv. v 10,30 hodin před kostelem sv. Jakuba, uspořádala „MISIJNÍ SVAŘÁK“.
Výtěžkem z prodeje trvanlivých dobrot a jiných originálních výrobků, jsme společně přispěli na misii v Burundi, kde působí naše rodačka z Jihlavy Marie Misařová.

Přípravy se ujaly maminky z farnosti, které při společných setkáních připravily velkou část výrobků a s radostí děkují všem, kdo se připojily k výzvě a pomohli jakoukoli měrou s nachystáním, tak krásné příležitosti k setkání a k dobročinnosti.

Výtěžek našeho společného úsilí činí 25 400 Kč a bude předán Marušce Misařové při vánoční bohoslužbě 24. 12. v 16:00 v kostele sv. Jakuba.

„Jste neskuteční! Jsem moc dojatá a Pánu Bohu děkuji, že skrze Vás proudí Jeho Láska. Děkujeme za Vaši podporu a modlitby!“ Marie

Autor: admin

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter