Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 34. neděli v mezidobí

Publikováno: 23.11.2019 v 23:43

Farní ohlášky pro týden po 34. neděli v mezidobí C
(od 24. 11. do 1. 12. 2019)

Liturgický kalendář
Ne    Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE C
Po Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Út
St
Čt
So Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Ne 1. neděle adventní A

Od dnešní neděle 24. 11. je otec Štěpán v nemocnici, zítra by ho měla čekat plánovaná operace srdce a potom následná rehabilitace. Pamatujte na něj v modlitbách. I v souvislosti s tím bude vánoční pořad bohoslužeb ještě upraven podle potřeb a možností. 

Dnešní neděli 24. 11. v 17 h v kostele sv. Bartoloměje v Lukách nad Jihlavou benefiční koncert pro Bárku (domácí hospic) – Markéta Procházková a hosté. 

Dnešní neděli 24. 11. probíhá v předsíni kostela Matky Boží tradiční misijní trh. Výtěžek bude zaslán do misie v Paraguayi. Děkujeme za podporu.
U Matky Boží bude letos opět výstava doma vyráběných betlémů. Pokud byste chtěli nějaký betlém zapůjčit, můžete jej přinést v sobotu 14. 12. ve 13 h k Matce Boží. 

V sobotu 30. 11. v 18 h u sv. Ignáce koncert – Zpěvy adventní Rorate coeli. 

Příští neděli 1. 12. je první adventní neděle. Na začátku všech bohoslužeb požehnáme adventní věnce, které si můžete pro své domovy také přinést. Ve farním kostele sv. Jakuba a v kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Malém Beranově bude opět probíhat v adventu pro děti adventní snažení, u sv. Jakuba se mohou děti na začátku mše sv. připojit do průvodu s lucerničkami. 

Zpívané roráty budou každou adventní sobotu (7., 14. a 21. 12.) v 8 h u sv. Jakuba, 1. adventní neděli (1. 12.) v 8.30 h u sv. Ignáce a 3. adventní neděli (15. 12.) v 9.30 h v Malém Beranově. 

Svatý Mikuláš navštíví naši farnost na dětské mši svaté od 18 hodin v úterý 3. 12. 

Prosíme muže o brigádu – přípravu pódia pod betlém ve farním kostele sv. Jakuba, která bude ve čtvrtek 12. 12 v 17 h. Děkujeme za účast. 

Příští neděli 1. 12. bude sbírka na církevní školství. K tomu dopis otce biskupa Pavla:
Milí přátelé, vstupujeme do adventní doby, na jejímž prahu nás v liturgickém kalendáři vítá sv. Mikuláš, příklad štědrosti a patron škol. Na první neděli adventní je v brněnské diecézi po pěti letech vyhlášena opět sbírka na naše církevní školy. Výtěžek poslední sbírky byl použit na zabezpečení školních budov, aby byly jejich prostory lépe chráněny proti neoprávněnému vniknutí a tak byla zvýšena bezpečnost žáků.
Výtěžek letošní sbírky bude určen především na zvýšení kvality výuky. O tom, že je to důležité, se zmiňuje i papež František, když říká, že školy jsou kořeny naší kultury a bez kořenů nelze přinášet ovoce. Církevní školy jsou navíc prostředím, kde se děti nemusejí za svou víru stydět, a ta pak může ve svobodě dorůst do plné odpovědnosti. Chci vám poděkovat za vaše štědré dary.
S přáním požehnané doby adventní
Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnskýPřejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: admin

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter