Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 1. neděli adventní

Publikováno: 1.12.2019 v 21:26

Farní ohlášky pro týden po 1. neděli adventní A
(od 1. 12. do 8. 12. 2019)

Liturgický kalendář
Ne    1. neděle adventní A
Po
Út Památka sv. Františka Xaverského, kněze
St Sv. Jana Damašského, kněze a učitele Církve
Čt
Sv. Mikuláše, biskupa
So Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve
Ne 2. neděle adventní A

Od minulé neděle 24. 11. je otec Štěpán v nemocnici, operace proběhla podle plánu, probíhá následné léčení a rekonvalescence. Pamatujte na něj v modlitbách. I v souvislosti s tím bude vánoční pořad bohoslužeb ještě upraven podle potřeb a možností. 

Dnešní neděli 1. 12. je sbírka na církevní školství. 

Dnešní neděli 1. 12. odpoledne od 16 h bude na náměstí zahájení jihlavského adventu a požehnání adventního věnce. 

Při prodeji vánočních dárků se minulý víkend u Matky Boží vybralo 101.052 Kč pro misii v Paraguayi. Částka již byla odeslána. Upřímné díky za obrovskou štědrost.
U Matky Boží bude letos opět výstava doma vyráběných betlémů. Pokud byste chtěli nějaký betlém zapůjčit, můžete jej přinést v sobotu 14. 12. ve 13 h k Matce Boží. 

Ve čtvrtek 5. 12. bude u sv. Jakuba kněžská rekolekce jihlavského děkanátu – mše sv. bude až v 9 h. 

Ve farním kostele sv. Jakuba a v kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Malém Beranově probíhá v adventu pro děti adventní snažení, u sv. Jakuba se mohou děti na začátku mše sv. připojit do průvodu s lucerničkami. 

Zpívané roráty jsou každou adventní sobotu (7., 14. a 21. 12.) v 8 h u sv. Jakuba, 1. adventní neděli (1. 12.) v 8.30 h u sv. Ignáce a 3. adventní neděli (15. 12.) v 9.30 h v Malém Beranově. 

Svatý Mikuláš navštíví naši farnost tento týden v úterý 3. 12. na dětské mši svaté od 18 hodin. 

Příští neděli 8. 12. na Světový den památky zesnulých dětí bude v kostele sv. Jakuba od 17.30 h setkání Zapalme svíčku. Bližší informace na nástěnce. 

Prosíme muže o brigádu – přípravu pódia pod betlém ve farním kostele sv. Jakuba, která bude ve čtvrtek 12. 12 v 17 h. Děkujeme za účast. 

Adventní obnova bude letos trochu netypicky pod patronátem dvou kněžských mučedníků minulé doby – P. Jana Buly a P. Bohuslava Buriana. Přednáška spisovatele Františka Koloucha o jejich životě a představení knih o nich s účastí příbuzného od P. Buriana bude v sobotu 14. 12. od 14 h v sále svatojakubské fary, s možností zakoupení knih, debaty i modlitby a případné zpovědi. 


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: admin

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter