Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 2. neděli adventní

Publikováno: 8.12.2019 v 00:58

Farní ohlášky pro týden po 2. neděli adventní A
(od 8. 12. do 15. 12. 2019)

Liturgický kalendář
Ne    2. neděle adventní A
Po Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Út Panny Marie z Loreta
St Sv. Damasa I., papeže
Čt Panny Marie Guadalupské
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
So Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve
Ne 3. neděle adventní A

Na vánoce tu budeme pouze dva (P. Marian a P. Vavřinec). Upravený pořad bohoslužeb je na nástěnce. 

Minulou neděli 1. 12. byla sbírka na církevní školství. Za farnost sv. Jakuba bylo vybráno a odesláno 15.370 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 

U Matky Boží bude letos opět výstava doma vyráběných betlémů. Pokud byste chtěli nějaký betlém zapůjčit, můžete jej přinést v sobotu 14. 12. ve 13 h k Matce Boží. 

Zpívané roráty jsou každou adventní sobotu (7., 14. a 21. 12.) v 8 h u sv. Jakuba, 1. adventní neděli (1. 12.) v 8.30 h u sv. Ignáce a 3. adventní neděli (15. 12.) v 9.30 h v Malém Beranově. 

Dnešní neděli 8. 12. na Světový den památky zesnulých dětí je v kostele sv. Jakuba od 17.30 h setkání Zapalme svíčku. Bližší informace na nástěnce. 

Ve středu 11. 12. od 9 h na faře katechetická přednáška (P. Vavřinec). 

Ve středu 11. 12. v 19 h koncert v kostele sv. Ignáce – Gospely. 

Ve středu 11. 12. bude od 18.30 h večer modliteb chval u minoritů v tzv. kapitulní síni. Všichni jsou zváni. 

Prosíme muže o brigádu – přípravu pódia pod betlém ve farním kostele sv. Jakuba, která bude tento čtvrtek 12. 12 v 17 h. Děkujeme za účast. 

Adventní obnova bude letos trochu netypicky pod patronátem dvou kněžských mučedníků minulé doby – P. Jana Buly a P. Bohuslava Buriana. Přednáška spisovatele Františka Koloucha o jejich životě a představení knih o nich s účastí příbuzného od P. Buriana bude tuto sobotu 14. 12. od 14 h v sále svatojakubské fary, s možností zakoupení knih, debaty i modlitby a případné zpovědi. 


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: admin

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter