Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 2. neděli v mezidobí

Publikováno: 18.1.2020 v 23:01

Farní ohlášky pro týden po 2. neděli v mezidobí A
(od 19. 1. do 26. 1. 2020)

Liturgický kalendář
Ne    2. neděle v mezidobí A
Po Sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Sv. Šebestiána, mučedníka
Út Památka sv. Anežky, panny a mučednice
St Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Čt
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve
So Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
Ne 3. neděle v mezidobí A

Ve středu 22. 1. od 9 h na svatojakubské faře katechetická přednáška (P. Vavřinec). 

Česká křesťanská akademie v Jihlavě zve na přednášku známého mediálního analytika, publicisty a skauta Jiřího Zajíce. Přednášet a poté besedovat o vlivu médií na naše myšlení bude ve čtvrtek 23. ledna od 17 h v posluchárně Oblastní galerie Vysočiny na Masarykově náměstí. 

V uplynulém roce jsme ve sbírce na pomoc sestrám trapistkám v Poličanech vybrali 11.760,– Kč. Toto jim nyní zasíláme.
Tento rok budeme chtít podobným způsobem pomoci kontemplativním sestrám karmelitkám z Hradčan, které se stěhují do nového kláštera Drásty na okraji Prahy a potřebují pomoci s jeho opravou a vybavením. Informace: www.karmeldrasty.eu.Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: admin

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter