Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 2. neděli postní

Publikováno: 9.3.2020 v 17:44

Farní ohlášky pro týden po 2. neděli postní A
(od 8. 3. do 15. 3. 2020)

Liturgický kalendář
Ne    2. neděle postní A
Po
Út
St
Čt
výroční den zvolení papeže Františka
So
Ne 3. neděle postní A

Tento týden mají děti prázdniny, takže není ani náboženství. 

Dnešní neděli 8.3. od 16 h bude ve farním sále u sv. Jakuba povídání s promítáním fotografií z pěší pouti za sv. Olafem od P. Vavřince. 

Ve středu 11. 3. bude od 18.30 večer modliteb chval. Konat se bude v tzv. kapitulní síni minoritského kláštera (vchod přes kostel Matky Boží). Srdečně všechny zve minoritské společenství mladých. 

Duchovní obnova farnosti bude v sobotu před 4. nedělí postní 21.3. od 14 h – emeritní opat Michael. 

Na 4. postní neděli 22. března proběhne v naší farnosti další ročník dobročinné akce „Misijní koláč“. Papežské misijní dílo můžete podpořit při mši svaté v 8.30 v kostele sv. Ignáce a v 10.30 v kostele sv. Jakuba. K zakoupení budou připraveny doma napečené dobroty i originální výrobky vytvořené při setkání maminek na faře. Přispět do prodeje může každý přede mší svatou (tzn. od 8.15 u sv. Ignáce a od 10.15 u sv. Jakuba). V předsíni kostela bude příležitost odevzdat napečené sladkosti. Předem děkujeme za štědrost. 

V postní době zveme ještě na pěší postní pouť Železný poutník ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn v noci z pátku 27.3. na sobotu 28.3. 

V sobotu před Květnou nedělí 4. 4. bude diecézní setkání mládeže s biskupem. Setkání začne v 8.30 hodin v katedrále v Brně. 

V postní době jsou křížové cesty vždy ve středu v 17 h u sv. Jana, v pátek v 17.30 h u sv. Jakuba a v neděli ve 14 h v Malém Beranově.
 

Na dobu postní jsme připravili zamyšlení nad nedělními evangelii pro mládež. Otázky k evangeliu každé neděle budou na internetu, každá neděle bude mít svojí sadu otázek. Adresa stránek a podrobnější pokyny jsou na vytištěném letáčku, který je k dispozici vzadu v kostele. Informace jsou též na nástěnce a na stránkách farnosti.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: admin

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter