Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Proběhl kurz Alfa

Publikováno: 9.12.2015 v 16:48

Malé ohlédnutí za kurzem Alfa, který proběhl na podzim letošního roku.Od 16. září do 9. prosince probíhal každou středu v prostorách Centra pro rodinu Vysočina KURZ ALFA. Kromě několika pracovnic CPR se na organizování podíleli i lidé z farnosti u sv. Jakuba v Jihlavě a z farnosti v Rančířově. O co přesně šlo?

Kurz Alfa je jednou z forem nové evangelizace, jejímž cílem je představit hledajícím lidem živého Ježíše Krista. Je to nenátlakový společenský program, který během setkávání nabízí čas a prostor k zamyšlení nad základními otázkami života a křesťanské víry. Konkrétně ho tvoří série 15 promluv na klíčová, předem daná témata, související s křesťanstvím (např. Kdo je Ježíš? Proč a jak se modlit? Kdo je Duch Svatý?). Kurz je nenáročnou příležitostí pro kohokoliv, aby v příjemném prostředí a během přátelských setkání nezávazně prozkoumal křesťanskou víru.

Jak konkrétně vypadala tato „naše“ Alfa?
Každé setkání začínalo výbornou společnou večeří a pokračovalo přednáškou na téma, které bylo předem dané. Přednášek, nebo spíše povídání a sdílení zkušeností, se ujali laici. Po přednášce následovala diskuse ve skupinkách, kde mohli účastníci svobodně hovořit o všem, co je o daném tématu zajímá. Součástí kurzu byl i jeden víkendový výjezd se třemi přednáškami a především společně stráveným časem.

Primárně je kurz Alfa určen lidem, kteří nechodí do kostela, Boha teprve hledají a s křesťanstvím se chtějí seznámit. Nicméně tuto Alfu navštěvovali i lidé, kteří s Bohem žijí, pravidelně chodí ke svátostem, do kostela atd. Vznikla tak pestrá směs lidí, z nichž každý ušel jiný kus své cesty k Bohu – někteří byli na začátku, jiní už kráčejí s Hospodinem nějaký čas.

Kurz Alfa byl, myslím, obohacující pro všechny zúčastněné – každého Pán nějak obdaroval. Sama za sebe mohu říci, že jsem nejen dávala, ale také hodně dostávala – od Boha i od bližních. Jsem vděčná, že Alfa proběhla a že jsem se jí zúčastnila. Bylo a je to velké Boží dílo.

Díky všem, kteří se podíleli na hladkém chodu kurzu – všem ženám, které obětavě a ochotně vařily večeře a tvořily zázemí, stěhovaly a chystaly stoly, umývaly nádobí atd. Dík všem přednášejícím, organizátorům, sponzorům; dík všem, kteří se v průběhu Alfy modlili za její zdárný průběh a Boží požehnání. Díky všem lidem, kteří zaslechli Boží hlas a přišli. A především a hlavně – díky Pánu Bohu, který povolává k dílu…

Autor: Lucie Misařová

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter