Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Proběhl kurz Alfa

Publikováno: 9.12.2015 v 16:48

Malé ohlédnutí za kurzem Alfa, který proběhl na podzim letošního roku.Od 16. září do 9. prosince probíhal každou středu v prostorách Centra pro rodinu Vysočina KURZ ALFA. Kromě několika pracovnic CPR se na organizování podíleli i lidé z farnosti u sv. Jakuba v Jihlavě a z farnosti v Rančířově. O co přesně šlo?

Kurz Alfa je jednou z forem nové evangelizace, jejímž cílem je představit hledajícím lidem živého Ježíše Krista. Je to nenátlakový společenský program, který během setkávání nabízí čas a prostor k zamyšlení nad základními otázkami života a křesťanské víry. Konkrétně ho tvoří série 15 promluv na klíčová, předem daná témata, související s křesťanstvím (např. Kdo je Ježíš? Proč a jak se modlit? Kdo je Duch Svatý?). Kurz je nenáročnou příležitostí pro kohokoliv, aby v příjemném prostředí a během přátelských setkání nezávazně prozkoumal křesťanskou víru.

Jak konkrétně vypadala tato „naše“ Alfa?
Každé setkání začínalo výbornou společnou večeří a pokračovalo přednáškou na téma, které bylo předem dané. Přednášek, nebo spíše povídání a sdílení zkušeností, se ujali laici. Po přednášce následovala diskuse ve skupinkách, kde mohli účastníci svobodně hovořit o všem, co je o daném tématu zajímá. Součástí kurzu byl i jeden víkendový výjezd se třemi přednáškami a především společně stráveným časem.

Primárně je kurz Alfa určen lidem, kteří nechodí do kostela, Boha teprve hledají a s křesťanstvím se chtějí seznámit. Nicméně tuto Alfu navštěvovali i lidé, kteří s Bohem žijí, pravidelně chodí ke svátostem, do kostela atd. Vznikla tak pestrá směs lidí, z nichž každý ušel jiný kus své cesty k Bohu – někteří byli na začátku, jiní už kráčejí s Hospodinem nějaký čas.

Kurz Alfa byl, myslím, obohacující pro všechny zúčastněné – každého Pán nějak obdaroval. Sama za sebe mohu říci, že jsem nejen dávala, ale také hodně dostávala – od Boha i od bližních. Jsem vděčná, že Alfa proběhla a že jsem se jí zúčastnila. Bylo a je to velké Boží dílo.

Díky všem, kteří se podíleli na hladkém chodu kurzu – všem ženám, které obětavě a ochotně vařily večeře a tvořily zázemí, stěhovaly a chystaly stoly, umývaly nádobí atd. Dík všem přednášejícím, organizátorům, sponzorům; dík všem, kteří se v průběhu Alfy modlili za její zdárný průběh a Boží požehnání. Díky všem lidem, kteří zaslechli Boží hlas a přišli. A především a hlavně – díky Pánu Bohu, který povolává k dílu…

Autor: Lucie Misařová

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter