Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Informace pro čas vánoční v naší farnosti

Publikováno: 15.12.2015 v 10:48

Doba vánoční začíná liturgií slavnosti Narození Páně, která je každoročně 25. prosince. Církev slaví liturgii této slavnosti již v podvečer předešlého dne (24. prosince) a v noci. Letošní vánoční doba pak končí v neděli 10. ledna, svátkem Křtu Páně. Zde najdete několik informací k prožití vánočního času s naší farností…
Vánoční bohoslužby

Aktualizovaný rozpis bohoslužeb v naší farnosti vždy pro konkrétní týden najdete ZDE
(Během celého roku je najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden).24. prosinec 2015 – čtvrtek

Betlémské světlo

Betlémské světlo si budete moci od skautů převzít do svých domovů na Štědrý den od 8.30 do 11 hodin v předsíni farního kostela sv. Jakuba Většího. Přineste si s sebou lucerničku. K dispozici bude i malé občerstvení.24. a 25. prosinec 2015 – čtvrtek a pátek

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Bohoslužby slavnosti Narození Páně slavíme v předvečer slavnosti (ve čtvrtek 24. 12.), v průběhu noci a v den slavnosti (v pátek 25. 12.) dle vánočního rozpisu bohoslužeb. Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi se koná na Štědrý den jako obvykle v 16 hodin a „půlnoční“ mše svatá ve 23 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího.24., 25., 26. prosinec 2015 – čtvrtek, pátek, sobota

Možnost návštěvy betlému

Největší betlém v rámci kostelů naší farnosti – betlém ve farním kostele sv. Jakuba Většího – můžete navštívit již na Štědrý den 24. 12. od 15 hodin do první vánoční bohoslužby určené zvláště pro rodiny s dětmi, která se koná v 16 hodin. O slavnosti Narození Páně 25. 12. lze betlém navštívit odpoledne od 14 do 17 hodin. Na svátek sv. Štěpána 26. 12. rovněž od 14 do 17 hodin.
Betlémy můžete navštívit i po celou dobu vánoční ve všech kostelech svatojakubské farnosti v době otevření kostelů před bohoslužbami a po nich do jejich uzavření.24. prosinec 2015 – čtvrtek

Půlnoční koncert

Ve vánoční noci se ve 24 hodin v kostele sv. Ignáce z Loyoly koná „Půlnoční koncert“ (JSPS Melodie).26. prosinec 2015 – sobota

Vánoční koncert

Na svátek sv. Štěpána, prvního mučedníka, se v 17 hodin v kostele sv. Ignáce z Loyoly koná „Vánoční koncert“ (PS Campanula).27. prosinec 2015 – neděle

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Liturgii mše svaté ve farním kostele sv. Jakuba Většího v 10.30 hodin doprovodí pěvecký sbor z Urbanova.31. prosinec 2015 – čtvrtek

Památka sv. Silvestra I., papeže

Poslední bohoslužba v roce 2015 se v naší farnosti koná ve farním kostele sv. Jakuba Většího v 15 hodin, na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a jako prosba o požehnání do roku nového. V závěru bohoslužby chvalozpěv „Te Deum“ a eucharistické požehnání.1. leden 2016 – pátek

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

Bohoslužby starobylé mariánské slavnosti a prvního dne nového roku v kostelech svatojakubské farnosti jsou dle nedělního rozpisu bohoslužeb.6. leden 2016 – středa

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Bohoslužby slavnosti, lidově nazývané „Tří Králové“, při kterých posvětíme vodu, kadidlo a křídu se konají v 8 a v 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího. (Středeční bohoslužba u sv. Jana Křtitele není).6. leden 2016 – středa

Tříkrálový koncert

Benefiční koncert s vystoupením žáků místní Základní umělecké školy, výtěžek kterého bude předán do Tříkrálové sbírky Charity ČR se koná v 16.30 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího (ZUŠ Jihlava).10. leden 2016 – neděle

Svátek Křtu Páně

Bohoslužby posledního dne vánoční doby jsou v naší farnosti dle obvyklého nedělního rozpisu bohoslužeb. Tímto svátkem končí doba vánoční.10. leden 2016 – neděle

Vánoční koncert

V 17 hodin se v kostele sv. Ignáce z Loyoly koná koncert „Rozloučení s vánočním časem“ (JSPS Melodie).
(Změna vyhrazena. Aktualizováno dle potřeby.)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter