Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Informace pro čas vánoční v naší farnosti

Publikováno: 15.12.2015 v 10:48

Doba vánoční začíná liturgií slavnosti Narození Páně, která je každoročně 25. prosince. Církev slaví liturgii této slavnosti již v podvečer předešlého dne (24. prosince) a v noci. Letošní vánoční doba pak končí v neděli 10. ledna, svátkem Křtu Páně. Zde najdete několik informací k prožití vánočního času s naší farností…
Vánoční bohoslužby

Aktualizovaný rozpis bohoslužeb v naší farnosti vždy pro konkrétní týden najdete ZDE
(Během celého roku je najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden).24. prosinec 2015 – čtvrtek

Betlémské světlo

Betlémské světlo si budete moci od skautů převzít do svých domovů na Štědrý den od 8.30 do 11 hodin v předsíni farního kostela sv. Jakuba Většího. Přineste si s sebou lucerničku. K dispozici bude i malé občerstvení.24. a 25. prosinec 2015 – čtvrtek a pátek

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Bohoslužby slavnosti Narození Páně slavíme v předvečer slavnosti (ve čtvrtek 24. 12.), v průběhu noci a v den slavnosti (v pátek 25. 12.) dle vánočního rozpisu bohoslužeb. Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi se koná na Štědrý den jako obvykle v 16 hodin a „půlnoční“ mše svatá ve 23 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího.24., 25., 26. prosinec 2015 – čtvrtek, pátek, sobota

Možnost návštěvy betlému

Největší betlém v rámci kostelů naší farnosti – betlém ve farním kostele sv. Jakuba Většího – můžete navštívit již na Štědrý den 24. 12. od 15 hodin do první vánoční bohoslužby určené zvláště pro rodiny s dětmi, která se koná v 16 hodin. O slavnosti Narození Páně 25. 12. lze betlém navštívit odpoledne od 14 do 17 hodin. Na svátek sv. Štěpána 26. 12. rovněž od 14 do 17 hodin.
Betlémy můžete navštívit i po celou dobu vánoční ve všech kostelech svatojakubské farnosti v době otevření kostelů před bohoslužbami a po nich do jejich uzavření.24. prosinec 2015 – čtvrtek

Půlnoční koncert

Ve vánoční noci se ve 24 hodin v kostele sv. Ignáce z Loyoly koná „Půlnoční koncert“ (JSPS Melodie).26. prosinec 2015 – sobota

Vánoční koncert

Na svátek sv. Štěpána, prvního mučedníka, se v 17 hodin v kostele sv. Ignáce z Loyoly koná „Vánoční koncert“ (PS Campanula).27. prosinec 2015 – neděle

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Liturgii mše svaté ve farním kostele sv. Jakuba Většího v 10.30 hodin doprovodí pěvecký sbor z Urbanova.31. prosinec 2015 – čtvrtek

Památka sv. Silvestra I., papeže

Poslední bohoslužba v roce 2015 se v naší farnosti koná ve farním kostele sv. Jakuba Většího v 15 hodin, na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a jako prosba o požehnání do roku nového. V závěru bohoslužby chvalozpěv „Te Deum“ a eucharistické požehnání.1. leden 2016 – pátek

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

Bohoslužby starobylé mariánské slavnosti a prvního dne nového roku v kostelech svatojakubské farnosti jsou dle nedělního rozpisu bohoslužeb.6. leden 2016 – středa

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Bohoslužby slavnosti, lidově nazývané „Tří Králové“, při kterých posvětíme vodu, kadidlo a křídu se konají v 8 a v 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího. (Středeční bohoslužba u sv. Jana Křtitele není).6. leden 2016 – středa

Tříkrálový koncert

Benefiční koncert s vystoupením žáků místní Základní umělecké školy, výtěžek kterého bude předán do Tříkrálové sbírky Charity ČR se koná v 16.30 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího (ZUŠ Jihlava).10. leden 2016 – neděle

Svátek Křtu Páně

Bohoslužby posledního dne vánoční doby jsou v naší farnosti dle obvyklého nedělního rozpisu bohoslužeb. Tímto svátkem končí doba vánoční.10. leden 2016 – neděle

Vánoční koncert

V 17 hodin se v kostele sv. Ignáce z Loyoly koná koncert „Rozloučení s vánočním časem“ (JSPS Melodie).
(Změna vyhrazena. Aktualizováno dle potřeby.)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter