Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Restaurování mříže kaple Panny Marie Bolestné – červen 2011

Publikováno: 16.6.2011 v 12:47

V červnu proběhla demontáž interiérové barokní mříže hlavního vstupu do kaple Panny Marie Bolestné ve farním kostele sv. Jakuba, v souvislosti se záměrem jejího restaurování v letošním roce.


Všechny díly mříže byly již přepraveny do ateliéru. Záměru předcházel v roce 2010 restaurátorský průzkum, na základě kterého jsme přistoupili k obnově tohoto řemeslně dokonale zpracovaného díla, zhotoveného roku 1735 jihlavským zámečnickým mistrem Josefem Leopoldem Stächelem.

V rámci obnovy budou doplněny chybějící části (např. nýty, klapačky apod.) a bude restaurována povrchová úprava (černá a zlacení některých detailů).

Ukončení restaurátorských prací v ateliéru a transfer zpět do Jihlavy předpokládáme v měsíci listopadu letošního roku. Můžeme se tedy těšit na opětovné instalování tohoto skvostu ve farním kostele.


Níže je detail smlouvy (ze srpna 1735) mezi jihlavským zámečnickým mistrem J. L. Stächelem a farou u sv. Jakuba v Jihlavě, v níž se zavazuje téhož roku zhotovit ozdobnou, částečně zlacenou mříž ke kapli Panny Marie Bolestné:Zpracovali:
Petr Ivan Božik, farář
Mgr. Libor Šturc, Královská kanonie premonstrátů na Strahově
(Archiv fary u sv. Jakuba, SOkA Jihlava)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter