Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Restaurování mříže kaple Panny Marie Bolestné – červen 2011

Publikováno: 16.6.2011 v 12:47

V červnu proběhla demontáž interiérové barokní mříže hlavního vstupu do kaple Panny Marie Bolestné ve farním kostele sv. Jakuba, v souvislosti se záměrem jejího restaurování v letošním roce.


Všechny díly mříže byly již přepraveny do ateliéru. Záměru předcházel v roce 2010 restaurátorský průzkum, na základě kterého jsme přistoupili k obnově tohoto řemeslně dokonale zpracovaného díla, zhotoveného roku 1735 jihlavským zámečnickým mistrem Josefem Leopoldem Stächelem.

V rámci obnovy budou doplněny chybějící části (např. nýty, klapačky apod.) a bude restaurována povrchová úprava (černá a zlacení některých detailů).

Ukončení restaurátorských prací v ateliéru a transfer zpět do Jihlavy předpokládáme v měsíci listopadu letošního roku. Můžeme se tedy těšit na opětovné instalování tohoto skvostu ve farním kostele.


Níže je detail smlouvy (ze srpna 1735) mezi jihlavským zámečnickým mistrem J. L. Stächelem a farou u sv. Jakuba v Jihlavě, v níž se zavazuje téhož roku zhotovit ozdobnou, částečně zlacenou mříž ke kapli Panny Marie Bolestné:Zpracovali:
Petr Ivan Božik, farář
Mgr. Libor Šturc, Královská kanonie premonstrátů na Strahově
(Archiv fary u sv. Jakuba, SOkA Jihlava)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

úterý 33. týdne v mezidobí
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

1. čtení:
2Mak 6,18-31
Žalm:
Zl 3
2. čtení:

Evangelium:
Lk 19,1-10
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Zrada náboženství za sebou vleče zradu kultury. Západní kultura bude žít právě tak dlouho jako západní náboženství.
Gertrud von Le Fort (1876-1971), německá spisovatelka
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter