Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Restaurování mříže kaple Panny Marie Bolestné – červen 2011

Publikováno: 16.6.2011 v 12:47

V červnu proběhla demontáž interiérové barokní mříže hlavního vstupu do kaple Panny Marie Bolestné ve farním kostele sv. Jakuba, v souvislosti se záměrem jejího restaurování v letošním roce.


Všechny díly mříže byly již přepraveny do ateliéru. Záměru předcházel v roce 2010 restaurátorský průzkum, na základě kterého jsme přistoupili k obnově tohoto řemeslně dokonale zpracovaného díla, zhotoveného roku 1735 jihlavským zámečnickým mistrem Josefem Leopoldem Stächelem.

V rámci obnovy budou doplněny chybějící části (např. nýty, klapačky apod.) a bude restaurována povrchová úprava (černá a zlacení některých detailů).

Ukončení restaurátorských prací v ateliéru a transfer zpět do Jihlavy předpokládáme v měsíci listopadu letošního roku. Můžeme se tedy těšit na opětovné instalování tohoto skvostu ve farním kostele.


Níže je detail smlouvy (ze srpna 1735) mezi jihlavským zámečnickým mistrem J. L. Stächelem a farou u sv. Jakuba v Jihlavě, v níž se zavazuje téhož roku zhotovit ozdobnou, částečně zlacenou mříž ke kapli Panny Marie Bolestné:Zpracovali:
Petr Ivan Božik, farář
Mgr. Libor Šturc, Královská kanonie premonstrátů na Strahově
(Archiv fary u sv. Jakuba, SOkA Jihlava)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter