Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Vatican news

Katolický týdeník

RC Monitor

Svícny opět součástí kaple P. M. Bolestné – září 2011

Publikováno: 15.9.2011 v 15:44

V měsíci září byly ukončeny restaurátorské práce na záchraně barokních svícnů v životní velikosti z kaple Panny Marie Bolestné. Přesně v den oslavy titulu kaple – 15. září 2011 – byly opětovně instalovány v jejím interiéru, kam od doby svého vzniku patří.


Jedná se o dva párové svícny z barokní mariánské kaple ve farním kostele sv. Jakuba. Svícny se po desetiletí (přibližně od 40 let dvacátého století) nacházely zde v Jihlavě zcela nepovšimnuty, v značně poškozeném stavu a rozlomeny na několik částí. Až s postupnou a nákladnou obnovou jihlavských památek premonstráty po změně poměrů začátkem devadesátých let dvacátého století a opětovném pokračování jejich přítomnosti ve farnosti našeho města, se začala nová etapa pro památky v jejich péči. Rovněž tak i pro tuto součást již obnoveného barokního interiéru kaple (obnoven v letech 1999 až 2006).

Oba silně poškozené svícny byly restaurovány v ateliéru. Jedná se o vrcholně barokní cínové svícny v životní velikosti, stojící na třech kulovitých nohách s trojbokými konkávně prohnutými a profilovanými podstavci. Jako součást obou svícnů byly zhotoveny také dva dřevěné trojboké podstavce. Datace výroby svícnů je rok 1723, tedy dvacet let od posvěcení kaple (1703) tehdejším opatem strahovským a světícím biskupem pražským Vítem Seipelem, OPraem.

Svícny pocházejí z daru ze závěti paní Judity Pauspertlové, pravděpodobně z rodiny tehdejších předních obyvatel města a sladovníků Pauspertlů z Lilienfelsu nebo z rodiny Petra Pauspetrla von Drachental (+ 1566), jihlavského radního a podporovatele tkalcovského cechu. Autor díla není znám a jako pravděpodobné místo vzniku se jeví mistrovská dílna v Praze nebo v Jihlavě. V pozdější historii byly pak svícny renovovány např. v roce 1876 za faráře P. Valentina Zodla, OPraem (u sv. Jakuba byl v letech 1873 až 1885). V letošním roce 2011 pak byly kompletně restaurovány.

Ve čtvrtek 15. září 2011 proběhla v 8 hodin v zaplněné kapli slavnostní bohoslužba v latinském jazyce u příležitosti oslavy titulu (patrocinia) této kaple, zasvěcené Panně Marii Bolestné. Oba svícny jsou tak opět od tohoto data součástí jejího interiéru.

Práce na záchraně svícnů pro hlavní kostel jihlavské svatojakubské farnosti financovala:

  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha – z vlastních prostředků


V letošním roce bude také dokončeno restaurování barokní interiérové mříže hlavního vstupu do této mariánské kaple. Informace najdete v menu Péče o objekty – farní kostel sv. Jakuba.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

7.5.2018
Na webu byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé spodní části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter