Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Svícny opět součástí kaple P. M. Bolestné – září 2011

Publikováno: 15.9.2011 v 15:44

V měsíci září byly ukončeny restaurátorské práce na záchraně barokních svícnů v životní velikosti z kaple Panny Marie Bolestné. Přesně v den oslavy titulu kaple – 15. září 2011 – byly opětovně instalovány v jejím interiéru, kam od doby svého vzniku patří.


Jedná se o dva párové svícny z barokní mariánské kaple ve farním kostele sv. Jakuba. Svícny se po desetiletí (přibližně od 40 let dvacátého století) nacházely zde v Jihlavě zcela nepovšimnuty, v značně poškozeném stavu a rozlomeny na několik částí. Až s postupnou a nákladnou obnovou jihlavských památek premonstráty po změně poměrů začátkem devadesátých let dvacátého století a opětovném pokračování jejich přítomnosti ve farnosti našeho města, se začala nová etapa pro památky v jejich péči. Rovněž tak i pro tuto součást již obnoveného barokního interiéru kaple (obnoven v letech 1999 až 2006).

Oba silně poškozené svícny byly restaurovány v ateliéru. Jedná se o vrcholně barokní cínové svícny v životní velikosti, stojící na třech kulovitých nohách s trojbokými konkávně prohnutými a profilovanými podstavci. Jako součást obou svícnů byly zhotoveny také dva dřevěné trojboké podstavce. Datace výroby svícnů je rok 1723, tedy dvacet let od posvěcení kaple (1703) tehdejším opatem strahovským a světícím biskupem pražským Vítem Seipelem, OPraem.

Svícny pocházejí z daru ze závěti paní Judity Pauspertlové, pravděpodobně z rodiny tehdejších předních obyvatel města a sladovníků Pauspertlů z Lilienfelsu nebo z rodiny Petra Pauspetrla von Drachental (+ 1566), jihlavského radního a podporovatele tkalcovského cechu. Autor díla není znám a jako pravděpodobné místo vzniku se jeví mistrovská dílna v Praze nebo v Jihlavě. V pozdější historii byly pak svícny renovovány např. v roce 1876 za faráře P. Valentina Zodla, OPraem (u sv. Jakuba byl v letech 1873 až 1885). V letošním roce 2011 pak byly kompletně restaurovány.

Ve čtvrtek 15. září 2011 proběhla v 8 hodin v zaplněné kapli slavnostní bohoslužba v latinském jazyce u příležitosti oslavy titulu (patrocinia) této kaple, zasvěcené Panně Marii Bolestné. Oba svícny jsou tak opět od tohoto data součástí jejího interiéru.

Práce na záchraně svícnů pro hlavní kostel jihlavské svatojakubské farnosti financovala:

  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha – z vlastních prostředků


V letošním roce bude také dokončeno restaurování barokní interiérové mříže hlavního vstupu do této mariánské kaple. Informace najdete v menu Péče o objekty – farní kostel sv. Jakuba.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter