Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Barokní mříž opět v kapli Panny Marie Bolestné – listopad 2011

Publikováno: 16.11.2011 v 10:31

Po ukončení většiny restaurátorských prací v ateliéru proběhlo v listopadu osazení obnovené vstupní mříže kaple Panny Marie Bolestné na původní místo.

V pokračující obnově farního kostela jsme v letošním roce dále přistoupili k záměru obnovy interiérové barokní mříže hlavního vstupu kaple Panny Marie Bolestné. V červnu byla mříž demontována, následoval transfer všech součástí do ateliéru, kde byla mříž odborně restaurována a to včetně doplnění chybějících částí a původního zlacení.

Po ukončení prací byly všechny části opětovně přepraveny zpět do Jihlavy a v listopadu byla mříž nainstalována na původním místě v kostele sv. Jakuba. Již na místě pak byly dokončeny některé detaily a proběhlo doplnění podlahy pod mříží přírodním kamenem.

V průběhu příštího roku budou pak obnoveny, jako nedílná součást mříže, čtyři malby na plechu. Jedná se o zobrazení bolestné Piety v horní centrální části mříže, po levé straně zobrazení patrona farnosti sv. apoštola Jakuba Většího (+ kolem r. 44) a po pravé straně zobrazení zakladatele premonstrátů sv. Norberta z Xanten (+ 1134). Čtvrtou částí je alianční znak nacházející se uprostřed mříže pod zobrazením Piety. Ten se skládá z kované již opravené části – královská koruna, opatské pontifikálie (mitra, berla) a z malby – v levé části znak Královské kanonie premonstrátů na Strahově a v právě části znak strahovského opata Mariana Hermanna (byl opatem mezi lety 1711 až 1741), za kterého byla tato skvostná kovaná mříž pro náš jihlavský kostel v roce 1735 pořízena.

Kaple Panny Marie Bolestné jako součást kostela slouží každodenně k modlitbě a v dny liturgických památek Panny Marie i k oblíbeným ranním bohoslužbám. Obnova vstupní mříže tedy jen přirozeně dotváří krásu sakrálního prostoru.

Práce byly provedeny péčí vlastníka a za finančního přispění:

  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha
  • Magistrát města Jihlavy
  • Krajský úřad kraje Vysočina

Související informace najdete v menu Péče o objekty – farní kostel sv. Jakuba, ve zprávě Restaurování mříže kaple Panny Marie Bolestné – červen 2011.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter