Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Vatican news

Katolický týdeník

RC Monitor

Barokní mříž opět v kapli Panny Marie Bolestné – listopad 2011

Publikováno: 16.11.2011 v 10:31

Po ukončení většiny restaurátorských prací v ateliéru proběhlo v listopadu osazení obnovené vstupní mříže kaple Panny Marie Bolestné na původní místo.

V pokračující obnově farního kostela jsme v letošním roce dále přistoupili k záměru obnovy interiérové barokní mříže hlavního vstupu kaple Panny Marie Bolestné. V červnu byla mříž demontována, následoval transfer všech součástí do ateliéru, kde byla mříž odborně restaurována a to včetně doplnění chybějících částí a původního zlacení.

Po ukončení prací byly všechny části opětovně přepraveny zpět do Jihlavy a v listopadu byla mříž nainstalována na původním místě v kostele sv. Jakuba. Již na místě pak byly dokončeny některé detaily a proběhlo doplnění podlahy pod mříží přírodním kamenem.

V průběhu příštího roku budou pak obnoveny, jako nedílná součást mříže, čtyři malby na plechu. Jedná se o zobrazení bolestné Piety v horní centrální části mříže, po levé straně zobrazení patrona farnosti sv. apoštola Jakuba Většího (+ kolem r. 44) a po pravé straně zobrazení zakladatele premonstrátů sv. Norberta z Xanten (+ 1134). Čtvrtou částí je alianční znak nacházející se uprostřed mříže pod zobrazením Piety. Ten se skládá z kované již opravené části – královská koruna, opatské pontifikálie (mitra, berla) a z malby – v levé části znak Královské kanonie premonstrátů na Strahově a v právě části znak strahovského opata Mariana Hermanna (byl opatem mezi lety 1711 až 1741), za kterého byla tato skvostná kovaná mříž pro náš jihlavský kostel v roce 1735 pořízena.

Kaple Panny Marie Bolestné jako součást kostela slouží každodenně k modlitbě a v dny liturgických památek Panny Marie i k oblíbeným ranním bohoslužbám. Obnova vstupní mříže tedy jen přirozeně dotváří krásu sakrálního prostoru.

Práce byly provedeny péčí vlastníka a za finančního přispění:

  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha
  • Magistrát města Jihlavy
  • Krajský úřad kraje Vysočina

Související informace najdete v menu Péče o objekty – farní kostel sv. Jakuba, ve zprávě Restaurování mříže kaple Panny Marie Bolestné – červen 2011.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

7.5.2018
Na webu byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé spodní části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter