Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Sedací polštáře pro kapli Panny Marie Bolestné – leden 2014

Publikováno: 18.1.2014 v 18:39

V lednu letošního roku byly pro kapli Panny Marie Bolestné u farního kostela sv. Jakuba Většího pořízeny do barokních lavic chybějící sedací polštáře.


Mariánská kaple se sousoším Piety slouží věřícím a návštěvníkům farního kostela každodenně k modlitbě, především v čase před a po bohoslužbách konaných v kostele, a během roku rovněž k příležitostním bohoslužbám přímo v kapli.

Původní barokní lavice s bohatou akantovou řezbou na přední a zadní stěně jako i na bočnicích byly zhotoveny pro oktogonální půdorys kaple „na míru“ krátce po jejím dokončení, jsou proto značně členité, v obou blocích umístěných zrcadlově proti sobě je každá z lavic jiných rozměrů a tvaru. Lavice byly restaurovány společně s interiérem celé kaple v letech 1999 až 2006 na základě rozhodnutí Strahovského kláštera. Doposud byly bez vhodných sedáků, resp. v minulosti bylo sezení řešeno různě, povětšinou provizorními polštářky. Sezení v nich, nejen v zimních měsících, tak nebylo bez obtíží. Úmyslem zpříjemnit místa k modlitbě a ztišení v této kapli a zároveň zvolit estetické a dlouhodobé řešení, jsme se zabývali již nějaký čas.

Na základě našich požadavků proběhlo na podzim loňského roku setkání se zástupci dodavatele a zprostředkovatelské firmy přímo v Jihlavě za účelem konkretizace záměru, zejména pokud jde o tvar sedacích polštářů (požadavek na míru pro každou lavici), provedení, materiál, vhodný barevný odstín vzhledem k interiéru (byl zvolen odstín „mahagoni“, v kostele máme odstín „mango“) apod. Objednávka byla podána koncem listopadu loňského roku a její součástí byl i topný koberec k oltáři farního kostela. Dodání a následné osazení v kapli proběhlo koncem ledna letošního roku.

Dodavatele jsme zvolili na základě vlastních dosavadních zkušeností. Sedací polštáře na míru a topný koberec v požadované kvalitě vyrobila a dodala opět renomovaná německá firma P.R.Havener GmbH Kirchenbankpolster, Saarlouis, kterou v ČR již zastupuje firma Velebný & Fam s.r.o., Ústí nad Orlicí.

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter