Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Smuteční oznámení

Publikováno: 22.12.2016 v 08:54

Ve čtvrtek 22. 12. 2016 odešel k Pánu ve věku 90 let náš spolubratr, kněz, administrátor kanonie a dlouholetý převor P. Pavel Bohumil Petřina, O.Praem. Prosíme o modlitbu za něho.
Requiescat in pace!

Narodil se 2. 1. 1926 v Kamýku nad Vltavou. Do noviciátu na Strahově vstoupil v roce 1946, časné sliby složil 28. 9. 1947, slavné sliby složil již tajně 12. 8. 1951 a kněžské svěcení přijal 13. 4. 1952. Jako kněz působil v různých farnostech, v letech 1986–1987 byl administrátorem strahovské kanonie, od roku 1987 do roku 2003 jejím převorem, naposledy pak na odpočinku na Strahově. Zemřel ve čtvrtek 22. 12. 2016 na Strahově.

V noci z 13. na 14. 4. 1950 proběhl v Československu násilný zásah proti mužským řeholním řádům pod krycím názvem „Akce K“ (Kláštery). P. Pavel, v té době ještě kandidát kněžství, vzpomíná takto: „Toho 13. dubna večer jsem se uložil ke spánku jako obvykle. Krátce potom, co jsem usnul, jsem byl probuzen mladým příslušníkem Státní bezpečnosti, který jako zjevení stál u mé postele! Dovolil mi, abych se oblékl, a prohledal mou celu. Samozřejmě, že žádné zbraně ani nic „závadného“ nenašel. Pod ozbrojeným dozorem nás všechny shromáždili v refektáři, provedli jmennou kontrolu a sdělili nám, že máme nepřátelské smýšlení proti režimu, a že nás proto převezou na místo, kde nebudeme moci škodit. (…) Ještě tu noc nás dvěma plně střeženými autobusy převezly do Broumova. (…) Následovalo ostré vyšetřování. Vedli ho uniformovaní mladíci, kteří měli kolem pětadvaceti let. Osmdesátiletý bratr Egon na následky jejich „vyšetřování“ zemřel.“ (1)

Rozloučení s našim spolubratrem proběhne ve čtvrtek 29. 12. 2016 při mši svaté v 10 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově a po obřadech bude pohřben na řádovém hřbitově v Praze-Nebušicích.
Citace (1): Helena Havlíčková, Dědictví (kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948–1989), Poznání, 2008, s. 119
Foto: archiv P. Vavřince

Autor: spolubratři OPraem

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter