Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Smuteční oznámení

Publikováno: 22.12.2016 v 08:54

Ve čtvrtek 22. 12. 2016 odešel k Pánu ve věku 90 let náš spolubratr, kněz, administrátor kanonie a dlouholetý převor P. Pavel Bohumil Petřina, O.Praem. Prosíme o modlitbu za něho.
Requiescat in pace!

Narodil se 2. 1. 1926 v Kamýku nad Vltavou. Do noviciátu na Strahově vstoupil v roce 1946, časné sliby složil 28. 9. 1947, slavné sliby složil již tajně 12. 8. 1951 a kněžské svěcení přijal 13. 4. 1952. Jako kněz působil v různých farnostech, v letech 1986–1987 byl administrátorem strahovské kanonie, od roku 1987 do roku 2003 jejím převorem, naposledy pak na odpočinku na Strahově. Zemřel ve čtvrtek 22. 12. 2016 na Strahově.

V noci z 13. na 14. 4. 1950 proběhl v Československu násilný zásah proti mužským řeholním řádům pod krycím názvem „Akce K“ (Kláštery). P. Pavel, v té době ještě kandidát kněžství, vzpomíná takto: „Toho 13. dubna večer jsem se uložil ke spánku jako obvykle. Krátce potom, co jsem usnul, jsem byl probuzen mladým příslušníkem Státní bezpečnosti, který jako zjevení stál u mé postele! Dovolil mi, abych se oblékl, a prohledal mou celu. Samozřejmě, že žádné zbraně ani nic „závadného“ nenašel. Pod ozbrojeným dozorem nás všechny shromáždili v refektáři, provedli jmennou kontrolu a sdělili nám, že máme nepřátelské smýšlení proti režimu, a že nás proto převezou na místo, kde nebudeme moci škodit. (…) Ještě tu noc nás dvěma plně střeženými autobusy převezly do Broumova. (…) Následovalo ostré vyšetřování. Vedli ho uniformovaní mladíci, kteří měli kolem pětadvaceti let. Osmdesátiletý bratr Egon na následky jejich „vyšetřování“ zemřel.“ (1)

Rozloučení s našim spolubratrem proběhne ve čtvrtek 29. 12. 2016 při mši svaté v 10 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově a po obřadech bude pohřben na řádovém hřbitově v Praze-Nebušicích.
Citace (1): Helena Havlíčková, Dědictví (kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948–1989), Poznání, 2008, s. 119
Foto: archiv P. Vavřince

Autor: spolubratři OPraem

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

úterý 33. týdne v mezidobí
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

1. čtení:
2Mak 6,18-31
Žalm:
Zl 3
2. čtení:

Evangelium:
Lk 19,1-10
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Zrada náboženství za sebou vleče zradu kultury. Západní kultura bude žít právě tak dlouho jako západní náboženství.
Gertrud von Le Fort (1876-1971), německá spisovatelka
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter