Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po svátku Svaté rodiny

Publikováno: 30.12.2017 v 17:43

Farní ohlášky pro týden po svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
(od 31. 12. 2017 do 7. 1. 2018)

Liturgický kalendář
Ne  – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa / sv. Silvestra I., papeže
Po  – Slavnost Matky Boží Panny Marie
Út  – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů, učitelů Církve
St  –
Čt  –
Pá  –
So  – Slavnost Zjevení Páně (Tři králové)
Ne  – Svátek Křtu Páně


V pondělí 1. 1. je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Informace o bohoslužbách najdete ve vánočním rozpisu VÁNOCE 2017–2018. Večerní bohoslužba není. Ve farnosti Matky Boží je v 17 hodin.

Ve středu 3. 1. pokračují po ranní mši svaté ve farní učebně vzdělávací přednášky s paní L. Vlachovou.

V pátek 5. 1. se v 16.30 v kostele sv. Jakuba koná tradiční Tříkrálový koncert ZUŠ Jihlava, v rámci kterého můžete přispět do tříkrálové sbírky Charity ČR. Po skončení koncertu následuje obvyklá večerní mše svatá v 18 hodin.

V pátek 5. 1. také místní skupina ČKA v Jihlavě pořádá v 18 hodin v gotickém sálu jihlavské radnice přednášku Pavla Svobody na téma „Evropa a budoucnost křesťanství“. Více na webu ČKA Jihlava.

V sobotu 6. 1. je slavnost Zjevení Páně (Tři králové). Bohoslužby jsou v 8.00 a v 18.00 v kostele sv. Jakuba – obě s požehnáním vody, kadidla a křídy. Začátkem roku se dle starobylé církevní praxe žehnají příbytky a křesťané si označují vstupy do svých domovů znamením C+M+B (tzn. Christus mansionem benedicat = Ať Kristus požehná tomuto příbytku) s aktuálním letopočtem od narození Krista (2018).

Příští neděli 7. 1. je svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba.


Přejeme všem požehnanou neděli a dobrý vstup do nového roku L.P. 2018.
Další informace na webu farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter