Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Publikováno: 13.5.2018 v 07:36

Farní ohlášky pro týden po slavnosti Seslání Ducha Svatého
(od 20. do 27. 5. 2018)

Liturgický kalendář
Ne  – Slavnost Seslání Ducha Svatého B
Po  – Svátek Výročí posvěcení katedrály naší diecéze
Út  – Slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Jakuba
St  –
Čt  – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pá  –
So  – Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Ne  – Slavnost Nejsvětější Trojice B


V úterý 22. 5. si připomínáme posvěcení farního kostela sv. Jakuba (1257).

Ve středu 23. 5. po ranní bohoslužbě pokračují ve farní učebně historické přednášky. Po skončení následuje setkání premonstrátských terciářů.

V pátek 25. 5. se koná v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marii Bolestné akce „Noc kostelů“. Program najdete na vývěskách a na webu.

Příští neděli 27. 5. je od 16.00 poslední Májová v kapli sv. Floriana ve Zborné. V Malém Beranově se také od 15.30 koná v areálu u kostela setkání farníků s opékáním.

Začátkem letních prázdnin od 1. do 4. 7. se ve Strahovském klášteře v Praze bude opět konat „Setkání s premonstráty“, které je určeno pro kluky od 15 let. Během několika dnů bude možnost nahlédnout do života v klášteře a povzbudit se v křesťanském a duchovním životě. Přihlásit se je možné přes kteréhokoliv kněze v naší farnosti nebo najdete informace na vývěskách a na webu.

Opět připomínáme do Vaší pozornosti letáčky diecézního fondu „PULS“ s možností podpory naší farnosti. Letošní nařízený odvod do diecézního fondu je pro svatojakubskou farnost 192.984,– Kč. Označením jedné ze 4 možností dárcovského programu na letáčku, vyplněním údajů na zadní straně a odesláním, se můžete stát donátory. O tyto částky pak bude snížen roční odvod farnosti do diecézního fondu. Letáčky najdete v zadní části všech kostelů ve farnosti.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na webu farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter