Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Terciářská kapitula

Publikováno: 2.6.2007 v 00:00

Dne 2. června 2007 se konala v Praze na Strahově premonstrátská terciářská kapitula. Začala v 9:30 hodin v kapli sv. Norberta obláčka nové terciářky. Po obláčce byla mše svatá, kterou celebroval převor kláštera P. Adrián.

V 11:00 hod. bylo zahájeno vlastní jednání kapituly v zimním refektáři. Nejdříve podal P. Daniel informaci o práci Komise pro přidružené premonstrátské členy na světě. Potom podal br. Vojtěch zprávu Rady terciářů o činnosti za období od minulé kapituly v r. 2006. Bylo vydáno 5 Terciářských listů v kterých byli členové informováni o dění v premonstrátském řádu a byly zorganizovány exercicie v klášteře v Nové Říši. Pokud se týká členské základny, má Praha 33 terciářů, Jihlava 18 a Vlčnov 8. Přesný stav v Milevsku a Praha – rozptýlení není znám. Problém je život premonstrátských terciářů v Milevsku. Rada terciářů o nich žádné zprávy. Za činnost v Radě terciářů si zasloužila sestra Hana Hůrková upřímné poděkování.

Potom se přednesly zprávy o činnosti za jednotlivá společenství. Za společenství v Jihlavě podal zprávu br. Vojtěch. Informoval o změně termínů schůzek terciářů v Jihlavě, čímž se zvýšila účast. Dále poukázal na další vzdělávání a přípravu na důležité doby a to advent a postní dobu. Adventní duchovní obnova byla 9. prosince 2006 a vedl ji P. Jakub Berka a postní duchovní obnova byla 17. února a vedl ji P. Vojtěch Kodet. Za společenství Praha podala zprávu sestra Hana, za Strahov- rozptýlené br. Gabriel a za Vlčnov sestra Monika.

Po obědě jsme se pomodlili u sochy Panny Marie z exilu. Odpolední jednání začalo diskusí k jednotlivým zprávám. Potom následovaly volby. Novým předsedou Rady terciářů byla zvolena sestra Hana Hůrková z Prahy. Po volbách následovala přednáška P. Marka „Duchovní služba ve zdravotnictví“, kde jsme se dozvěděli, že budou v nemocnicích duchovní kaplani jako je to na vojně.

Závěrem nový převor P. Adrián, který má premonstrátské terciáře na starosti, zhodnotil jednání kapituly, líbili se mu věcné konkrétní zprávy o činnosti Rady a společenství a popřál premonstrátských terciářům hodně úspěchu do příštího období.

Autor: Jiří Vohralík

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter