Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Poutní zájezd do Teplé a Kladrub

Publikováno: 16.6.2007 v 00:00

Dne 16. června uspořádali premonstrátští terciáři a Mariánská družina poutní zájezd do premonstrátského kláštera Teplá a kláštera Kladruby u Stříbra. V opatském kostele Zvěstování Páně v Teplé byla nejdříve sloužena mše svatá, kterou celebroval P. Mikuláš. Potom nás kostelem a klášterem provedl vícepostulátor P. Marian.

Klášter Teplá byl založen r. 1193 bl. Hroznatou, který je v klášterním kostele pohřben. Původně románský kostel byl postupně barokizován. Nástěnné malby v příčné lodi zobrazují výjevy ze života zakladatele kláštera. Hlavní oltář je zdoben obrazem Zvěstování Páně, sochami sv. Augustina, Norberta a Boha Otce v nástavě a sochami sv. Václava a archanděla Michaela na bočních brankách. Na konzolách pilířů najdeme sochy sv. Josefa, Jáchyma, Anny a krále Davida. Také jsme si prohlédli klášterní knihovnu, muzeum a kapitulní síň.

Z Teplé jsme odjeli do Kladrub u Stříbra. Benediktinský klášter byl založen r. 1115 knížetem Vladislavem I., kterýže v klášterním kostele pochován. Klášter byl r. 1421 poničen husity, r. 1504 byl obnovený kostel vysvěcen a po třicetileté válce klášter ležel opět v troskách. Kostel byl ve stylu barokní gotiky v letech 1712 – 1728 postaven podle plánu J. Santiniho. Dnešním majitelem areálu včetně kostela – 3 největšího v naší republice – je český stát. Prohlédli jsme si podrobně nejkrásnější dílo české barokní gotiky geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho. V Čechách je zde jediný soubor originálních fresek od největšího malíře 18. stolení Kosmase Damiána Asama. Celá stavba chrámu vrcholí v nápadně převýšené nesmírně odvážné konstrukci kopule, kterou vynáší vzhůru k nebi mariánskou korunu a korunuje tak celý chrám a klášter.

Účastníci zájezdu byli nejen duchovně obohaceni, ale také poznali stavební umění našich předků.

Autor: Jiří Vohralík

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter