Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Údržba dveří bočního vchodu farního kostela - prosinec 2016

Publikováno: 2.12.2016 v 16:00

V měsících listopad a prosinec letošního roku proběhla údržba dveřních křídel jižního bočního vchodu farního kostela.Obě křídla dubových dveří bočního vstupu do kostela jsou složena z pěti desek. Jsou o něco menší než u hlavního vchodu do kostela. Každé křídlo (včetně kování) váží cca. 150 kg. Každé z dveřních křídel má dva kované ozdobné závěsy, ochranné lišty, plechy, kování zámku a několik dalších detailů.

Práce spojené s údržbou obou dveřních křídel spočívaly především v odstranění starých nátěrů (v minulosti ne zcela odborně aplikovaných), drobných opravách a v aplikování nátěru nového – u dveřních křídel ve třech vrstvách za použití ochranného lazurovacího oleje OSMO a ochranného oleje s UV filtrem. U kování pak šlo o odstranění povrchové koroze, opravu poškozených částí, aplikování ochrany a nového nátěru. U kování a zámku byl nově zprovozněn přístup z vnější strany, který původně na těchto dveřích byl.

Práce provedla ve výborné kvalitě a dle požadavků zadavatele truhlářská dílna Petr Žák z Jihlavy a kovář Miloš Daňhel z Dolní Vilímče u Telče.

Celkové náklady činily 79 tis. Kč, z toho Královská kanonie premonstrátů na Strahově investovala 55.000 Kč a Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba 24.000 Kč, přičemž částka farnosti byla hrazena z účelového finančního daru pro tyto práce, který farnost obdržela od bohuznámého dárce.


Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

úterý 33. týdne v mezidobí
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

1. čtení:
2Mak 6,18-31
Žalm:
Zl 3
2. čtení:

Evangelium:
Lk 19,1-10
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Zrada náboženství za sebou vleče zradu kultury. Západní kultura bude žít právě tak dlouho jako západní náboženství.
Gertrud von Le Fort (1876-1971), německá spisovatelka
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter