Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Vatican news

Katolický týdeník

RC Monitor

Údržba dveří bočního vchodu farního kostela - prosinec 2016

Publikováno: 2.12.2016 v 16:00

V měsících listopad a prosinec letošního roku proběhla údržba dveřních křídel jižního bočního vchodu farního kostela.Obě křídla dubových dveří bočního vstupu do kostela jsou složena z pěti desek. Jsou o něco menší než u hlavního vchodu do kostela. Každé křídlo (včetně kování) váží cca. 150 kg. Každé z dveřních křídel má dva kované ozdobné závěsy, ochranné lišty, plechy, kování zámku a několik dalších detailů.

Práce spojené s údržbou obou dveřních křídel spočívaly především v odstranění starých nátěrů (v minulosti ne zcela odborně aplikovaných), drobných opravách a v aplikování nátěru nového – u dveřních křídel ve třech vrstvách za použití ochranného lazurovacího oleje OSMO a ochranného oleje s UV filtrem. U kování pak šlo o odstranění povrchové koroze, opravu poškozených částí, aplikování ochrany a nového nátěru. U kování a zámku byl nově zprovozněn přístup z vnější strany, který původně na těchto dveřích byl.

Práce provedla ve výborné kvalitě a dle požadavků zadavatele truhlářská dílna Petr Žák z Jihlavy a kovář Miloš Daňhel z Dolní Vilímče u Telče.

Celkové náklady činily 79 tis. Kč, z toho Královská kanonie premonstrátů na Strahově investovala 55.000 Kč a Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba 24.000 Kč, přičemž částka farnosti byla hrazena z účelového finančního daru pro tyto práce, který farnost obdržela od bohuznámého dárce.


Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

7.5.2018
Na webu byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé spodní části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter