Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Údržba dveří bočního vchodu farního kostela - prosinec 2016

Publikováno: 2.12.2016 v 16:00

V měsících listopad a prosinec letošního roku proběhla údržba dveřních křídel jižního bočního vchodu farního kostela.Obě křídla dubových dveří bočního vstupu do kostela jsou složena z pěti desek. Jsou o něco menší než u hlavního vchodu do kostela. Každé křídlo (včetně kování) váží cca. 150 kg. Každé z dveřních křídel má dva kované ozdobné závěsy, ochranné lišty, plechy, kování zámku a několik dalších detailů.

Práce spojené s údržbou obou dveřních křídel spočívaly především v odstranění starých nátěrů (v minulosti ne zcela odborně aplikovaných), drobných opravách a v aplikování nátěru nového – u dveřních křídel ve třech vrstvách za použití ochranného lazurovacího oleje OSMO a ochranného oleje s UV filtrem. U kování pak šlo o odstranění povrchové koroze, opravu poškozených částí, aplikování ochrany a nového nátěru. U kování a zámku byl nově zprovozněn přístup z vnější strany, který původně na těchto dveřích byl.

Práce provedla ve výborné kvalitě a dle požadavků zadavatele truhlářská dílna Petr Žák z Jihlavy a kovář Miloš Daňhel z Dolní Vilímče u Telče.

Celkové náklady činily 79 tis. Kč, z toho Královská kanonie premonstrátů na Strahově investovala 55.000 Kč a Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba 24.000 Kč, přičemž částka farnosti byla hrazena z účelového finančního daru pro tyto práce, který farnost obdržela od bohuznámého dárce.


Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter