Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Jarní úpravy v areálu fary - duben 2017

Publikováno: 11.4.2017 v 09:12

S příchodem jarního počasí začaly v areálu řeholního domu plánované zahradní práce a úpravy.

Začátkem měsíce dubna práce začaly postupně, sestřihem ovocných stromů a úklidem a odvozem odřezaných větví. Po zimě byla zprovozněna automatická závlaha instalovaná v areálu. Proběhl také základní servis sekací techniky. V následujícím období bude v areálu doplněna mulčovací kůra v místech okrasných záhonů a skalky. Na exponovaných místech trávníku bude aplikován postřik proti pleveli a v dalších etapách postupně dojde dle potřeby k jeho přihnojení. Budou upraveny okrasné keře.

Náklady na letošní údržbu během celé sezony pokryje Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba v plné výši díky účelovému finančnímu daru na opravy a údržbu areálu řeholního domu a fary, který jsme obdrželi od bohuznámé firmy. Děkujeme!

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter