Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Přípravné práce opravy průčelí kostela sv. Ignáce – srpen 2013

Publikováno: 4.7.2013 v 09:10

Ve středu 31. 7. 2013 byly zahájeny projekční práce související s postupnou přípravou opravy průčelí kostela sv. Ignáce z Loyoly, jednoho z filiálních kostelů jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba.


Předcházelo tomu pátrání po jakékoliv výkresové dokumentaci vztahující se k obvodovému plášti kostela. I když jsme kontaktovali archivy, dotazovali se některých pamětníků, nebyli jsme v tomto úsilí úspěšní. Tudíž začínáme od bodu nula – to znamená provést zaměření stávajícího stavu (červenec, srpen 2013) jako podklad pro projektanta, provést výběrové řízení na projektanta a postupně projednávat způsob opravy s odborem památkové péče Magistrátu města Jihlavy. Součástí opravy bude i obnova okenních a dveřních výplní, restaurování štukatérské a kamenické výzdoby, a instalovaných soch. Tomu musí předcházet restaurátorský průzkum, který bude podkladem pro vydání závazného stanoviska OPP. Součástí obnovy bude také osazení ochranných hrotů proti holubům a zasíťování nik a soch.

Výše uvedené práce bude jak po stránce objemové, tak finanční zajišťovat ve spolupráci se svatojakubskou farností vlastník, Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Projekt bude základním podkladem pro „ohlášení udržovacích prací“ na stavební úřad.

Postup, který by měl logicky následovat (výběr zhotovitele prací a následná realizace opravy), pak bude výhradně závislý na možnosti získání finančních prostředků. Není v silách vlastníka a farnosti opravu v plném rozsahu hradit. Navíc je třeba k tomu přičíst i cenu za opravu střechy, jejíž některé části jsou dnes v havarijním stavu. Celkové náklady spojené s opravou průčelí a střechy se odhadem pohybují ve výši 16 – 20 mil. Kč.

Současný stav průčelí kostela sv. Ignáce kromě jiného ohrožuje kolemjdoucí občany pádem zatím drobných uvolněných částí omítky a především pak pádem biologického holubího odpadu, který se ve velikém množství nachází na římsách, parapetech, nikách a balkonku. Bezprostředně u kostela je frekventovaný chodník východní části Masarykova náměstí. K pádu holubího trusu a dalších součástí nánosů (větve apod.) jakož i částí omítky na chodník dochází prakticky denně (zatím vše obětavě uklízí ti, kdo pečující o výzdobu a úklid interiéru kostela).

Naším nejbližším záměrem je proto bezpečnostní opatření – průčelí provizorně zabezpečit za použití zavěšené ochranné bariéry a fasádních sítí. Toto opatření chceme realizovat během několika málo měsíců. Je k tomu třeba souhlas OPP a následně bariéru vyrobit a instalovat. Uvedená opatření potrvají do doby, kdy bude přistoupeno k zahájení vlastní obnovy průčelí.

Petr Ivan Božik, farář
Norbert Dostál, oddělení investic kanonie

Fotogalerii ke zprávě (aktuální stav průčelí; práce na zaměření) najdete níže.
Starší informace o obnově objektů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter