Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Vatican news

Katolický týdeník

RC Monitor

Přípravné práce opravy průčelí kostela sv. Ignáce – srpen 2013

Publikováno: 4.7.2013 v 09:10

Ve středu 31. 7. 2013 byly zahájeny projekční práce související s postupnou přípravou opravy průčelí kostela sv. Ignáce z Loyoly, jednoho z filiálních kostelů jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba.


Předcházelo tomu pátrání po jakékoliv výkresové dokumentaci vztahující se k obvodovému plášti kostela. I když jsme kontaktovali archivy, dotazovali se některých pamětníků, nebyli jsme v tomto úsilí úspěšní. Tudíž začínáme od bodu nula – to znamená provést zaměření stávajícího stavu (červenec, srpen 2013) jako podklad pro projektanta, provést výběrové řízení na projektanta a postupně projednávat způsob opravy s odborem památkové péče Magistrátu města Jihlavy. Součástí opravy bude i obnova okenních a dveřních výplní, restaurování štukatérské a kamenické výzdoby, a instalovaných soch. Tomu musí předcházet restaurátorský průzkum, který bude podkladem pro vydání závazného stanoviska OPP. Součástí obnovy bude také osazení ochranných hrotů proti holubům a zasíťování nik a soch.

Výše uvedené práce bude jak po stránce objemové, tak finanční zajišťovat ve spolupráci se svatojakubskou farností vlastník, Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Projekt bude základním podkladem pro „ohlášení udržovacích prací“ na stavební úřad.

Postup, který by měl logicky následovat (výběr zhotovitele prací a následná realizace opravy), pak bude výhradně závislý na možnosti získání finančních prostředků. Není v silách vlastníka a farnosti opravu v plném rozsahu hradit. Navíc je třeba k tomu přičíst i cenu za opravu střechy, jejíž některé části jsou dnes v havarijním stavu. Celkové náklady spojené s opravou průčelí a střechy se odhadem pohybují ve výši 16 – 20 mil. Kč.

Současný stav průčelí kostela sv. Ignáce kromě jiného ohrožuje kolemjdoucí občany pádem zatím drobných uvolněných částí omítky a především pak pádem biologického holubího odpadu, který se ve velikém množství nachází na římsách, parapetech, nikách a balkonku. Bezprostředně u kostela je frekventovaný chodník východní části Masarykova náměstí. K pádu holubího trusu a dalších součástí nánosů (větve apod.) jakož i částí omítky na chodník dochází prakticky denně (zatím vše obětavě uklízí ti, kdo pečující o výzdobu a úklid interiéru kostela).

Naším nejbližším záměrem je proto bezpečnostní opatření – průčelí provizorně zabezpečit za použití zavěšené ochranné bariéry a fasádních sítí. Toto opatření chceme realizovat během několika málo měsíců. Je k tomu třeba souhlas OPP a následně bariéru vyrobit a instalovat. Uvedená opatření potrvají do doby, kdy bude přistoupeno k zahájení vlastní obnovy průčelí.

Petr Ivan Božik, farář
Norbert Dostál, oddělení investic kanonie

Fotogalerii ke zprávě (aktuální stav průčelí; práce na zaměření) najdete níže.
Starší informace o obnově objektů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

7.5.2018
Na webu byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé spodní části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter