Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Nové řešení prostoru v kostele sv. Ignáce - listopad 2014

Publikováno: 31.10.2014 v 09:54

V listopadu 2014 bylo realizováno nové řešení prostoru v části interiéru filiálního kostela sv. Ignáce z Loyoly, včetně nového položení koberců.


Již v roce 2012 jsme se začali zabývat myšlenkou a hledáním vhodného řešení úpravy části presbytáře kostela sv. Ignáce, tehdy v souvislosti s probíhajícím restaurováním národní kulturní památky Jihlavské Piety a s tím souvisejícím plánovaným zpřístupněním kaple, kde se tato nachází, aby se místo stalo trvalou součásti prostoru kostela – podobně jako je tomu již v případě našeho hlavního kostela, sv. Jakuba Většího a kaple Panny Marie Bolestné.

K dosavadnímu uspořádání prostoru lze poznamenat, že koncem 20. století bylo v presbytáři kostela instalováno (zcela nově) dřevěné podium, které bylo následně celoplošně pokryto kobercem včetně části původní barokní dlažby směrem do lodě i k hlavnímu oltáři, včetně schodů. Tato úprava se tehdy stala základem nového uspořádání zmíněného prostoru, splňovala tehdy dané i očekávané nároky a takto sloužila až do listopadu letošního roku. Plynutím času, konkrétními zkušenostmi a také potřebami, ke kterým se přidalo úměrně opotřebení koberců a dalších součástí, se ale stále více ukazovalo, že stávající řešení není nejlepší.

Na podzim letošního roku jsme tedy přistoupili k realizaci zvoleného nového řešení prostoru. To již splňuje několik hledisek – novou pokládkou koberců sjednocuje a zdůrazňuje sakrální prostor kostela kolem oltáře, tzn. „to, co dělá kostel kostelem“. Dále pak otevírá dostatečný prostor mezi presbytářem a lavicemi v lodi kostela k využití při konaných koncertech a vystoupeních duchovní hudby, bez toho, aby se muselo vstupovat do prostoru oltáře. V neposlední řadě pak řešení umožňuje přístup do mariánské kaple, která bude otevřena k modlitbě a návštěvě vždy, když bude přístupný a otevřený i kostel k bohoslužbám.

Na nákladech spojených s realizací se finančně podíleli:

  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha
  • Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava


Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

úterý 33. týdne v mezidobí
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

1. čtení:
2Mak 6,18-31
Žalm:
Zl 3
2. čtení:

Evangelium:
Lk 19,1-10
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Zrada náboženství za sebou vleče zradu kultury. Západní kultura bude žít právě tak dlouho jako západní náboženství.
Gertrud von Le Fort (1876-1971), německá spisovatelka
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter