Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Nové řešení prostoru v kostele sv. Ignáce - listopad 2014

Publikováno: 31.10.2014 v 09:54

V listopadu 2014 bylo realizováno nové řešení prostoru v části interiéru filiálního kostela sv. Ignáce z Loyoly, včetně nového položení koberců.


Již v roce 2012 jsme se začali zabývat myšlenkou a hledáním vhodného řešení úpravy části presbytáře kostela sv. Ignáce, tehdy v souvislosti s probíhajícím restaurováním národní kulturní památky Jihlavské Piety a s tím souvisejícím plánovaným zpřístupněním kaple, kde se tato nachází, aby se místo stalo trvalou součásti prostoru kostela – podobně jako je tomu již v případě našeho hlavního kostela, sv. Jakuba Většího a kaple Panny Marie Bolestné.

K dosavadnímu uspořádání prostoru lze poznamenat, že koncem 20. století bylo v presbytáři kostela instalováno (zcela nově) dřevěné podium, které bylo následně celoplošně pokryto kobercem včetně části původní barokní dlažby směrem do lodě i k hlavnímu oltáři, včetně schodů. Tato úprava se tehdy stala základem nového uspořádání zmíněného prostoru, splňovala tehdy dané i očekávané nároky a takto sloužila až do listopadu letošního roku. Plynutím času, konkrétními zkušenostmi a také potřebami, ke kterým se přidalo úměrně opotřebení koberců a dalších součástí, se ale stále více ukazovalo, že stávající řešení není nejlepší.

Na podzim letošního roku jsme tedy přistoupili k realizaci zvoleného nového řešení prostoru. To již splňuje několik hledisek – novou pokládkou koberců sjednocuje a zdůrazňuje sakrální prostor kostela kolem oltáře, tzn. „to, co dělá kostel kostelem“. Dále pak otevírá dostatečný prostor mezi presbytářem a lavicemi v lodi kostela k využití při konaných koncertech a vystoupeních duchovní hudby, bez toho, aby se muselo vstupovat do prostoru oltáře. V neposlední řadě pak řešení umožňuje přístup do mariánské kaple, která bude otevřena k modlitbě a návštěvě vždy, když bude přístupný a otevřený i kostel k bohoslužbám.

Na nákladech spojených s realizací se finančně podíleli:

  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha
  • Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava


Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter