Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Nové řešení prostoru v kostele sv. Ignáce - listopad 2014

Publikováno: 31.10.2014 v 09:54

V listopadu 2014 bylo realizováno nové řešení prostoru v části interiéru filiálního kostela sv. Ignáce z Loyoly, včetně nového položení koberců.


Již v roce 2012 jsme se začali zabývat myšlenkou a hledáním vhodného řešení úpravy části presbytáře kostela sv. Ignáce, tehdy v souvislosti s probíhajícím restaurováním národní kulturní památky Jihlavské Piety a s tím souvisejícím plánovaným zpřístupněním kaple, kde se tato nachází, aby se místo stalo trvalou součásti prostoru kostela – podobně jako je tomu již v případě našeho hlavního kostela, sv. Jakuba Většího a kaple Panny Marie Bolestné.

K dosavadnímu uspořádání prostoru lze poznamenat, že koncem 20. století bylo v presbytáři kostela instalováno (zcela nově) dřevěné podium, které bylo následně celoplošně pokryto kobercem včetně části původní barokní dlažby směrem do lodě i k hlavnímu oltáři, včetně schodů. Tato úprava se tehdy stala základem nového uspořádání zmíněného prostoru, splňovala tehdy dané i očekávané nároky a takto sloužila až do listopadu letošního roku. Plynutím času, konkrétními zkušenostmi a také potřebami, ke kterým se přidalo úměrně opotřebení koberců a dalších součástí, se ale stále více ukazovalo, že stávající řešení není nejlepší.

Na podzim letošního roku jsme tedy přistoupili k realizaci zvoleného nového řešení prostoru. To již splňuje několik hledisek – novou pokládkou koberců sjednocuje a zdůrazňuje sakrální prostor kostela kolem oltáře, tzn. „to, co dělá kostel kostelem“. Dále pak otevírá dostatečný prostor mezi presbytářem a lavicemi v lodi kostela k využití při konaných koncertech a vystoupeních duchovní hudby, bez toho, aby se muselo vstupovat do prostoru oltáře. V neposlední řadě pak řešení umožňuje přístup do mariánské kaple, která bude otevřena k modlitbě a návštěvě vždy, když bude přístupný a otevřený i kostel k bohoslužbám.

Na nákladech spojených s realizací se finančně podíleli:

  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha
  • Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava


Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter