Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Vatican news

Katolický týdeník

RC Monitor

Čištění průčelí kostela sv. Ignáce - prosinec 2014

Publikováno: 4.12.2014 v 16:21

Začátkem prosince letošního roku proběhly na kostele sv. Ignáce z Loyoly práce spojené s čištěním průčelí objektu.


Tyto spočívaly především v odstraňování biologických odpadů ptactva z vystupujících architektonických prvků (říms, hlavic pilastrů, okenních parapetů, balkonu, nik, atd.) a ze sejmutí uvolněných částí omítek (vrstev u kterých hrozil samovolný pád), které ohrožovaly procházející chodce na přilehlém chodníku u kostela.

Práce byly provedeny v několika etapách za pomocí strojové techniky, tzn. dvou vysokozdvižných plošin (Avia MP 16, Tatra 148 MP 27). Práce zabezpečovala odborná firma. Další dílčí práce související s objektem kostela sv. Ignáce budou pokračovat v příštím roce.

Náklady akce byly pokryty z vlastních zdrojů investora:

  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

7.5.2018
Na webu byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé spodní části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter