Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Čištění průčelí kostela sv. Ignáce - prosinec 2014

Publikováno: 4.12.2014 v 16:21

Začátkem prosince letošního roku proběhly na kostele sv. Ignáce z Loyoly práce spojené s čištěním průčelí objektu.


Tyto spočívaly především v odstraňování biologických odpadů ptactva z vystupujících architektonických prvků (říms, hlavic pilastrů, okenních parapetů, balkonu, nik, atd.) a ze sejmutí uvolněných částí omítek (vrstev u kterých hrozil samovolný pád), které ohrožovaly procházející chodce na přilehlém chodníku u kostela.

Práce byly provedeny v několika etapách za pomocí strojové techniky, tzn. dvou vysokozdvižných plošin (Avia MP 16, Tatra 148 MP 27). Práce zabezpečovala odborná firma. Další dílčí práce související s objektem kostela sv. Ignáce budou pokračovat v příštím roce.

Náklady akce byly pokryty z vlastních zdrojů investora:

  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter