Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Nové zpěvníky pro kostel sv. Ignáce - březen 2016

Publikováno: 29.2.2016 v 22:28

Začátkem března letošního roku jsme pořídili nové kancionály (společné zpěvníky českých a moravských diecézí) pro kostel sv. Ignáce z Loyoly.V návaznosti na etapu obnovy našeho farního kostela sv. Jakuba Většího, která zahrnovala mimo jiné instalování nových kostelních lavic, byly před několika lety pořízeny pro farní kostel i nové červené kancionály (určeny i pro naši diecézi). Následně byly pořízeny nové zpěvníky i pro kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a po zavedení pravidelných pondělních bohoslužeb v poutní kapli Panny Marie Bolestné, také pro tuto mariánskou kapli. Vše tehdy v celkové hodnotě několik desítek tis. Kč.

Červené kancionály již dlouhodobě nejsou k zakoupení a není relevantní informace v jakém termínu se plánuje jejich dotisk (dle sdělení z 2. 3. 2016). Vzhledem k potřebě farnosti – konkrétně pro kostel sv. Ignáce z Loyoly, kde byly zpěvníky již v dosluhujícím stavu, jsme tedy pořídili další kancionály modré (vydání pro arcidiecézi olomouckou a diecézi ostravsko-opavskou). Tyto pak byly vyměněny ve všech čtyrech blocích lavic kostela sv. Ignáce z Loyoly, v bočních kaplích a na kůru zůstávají kancionály původní. Dalších několik modrých zpěvníků bylo pak pořízeno pro potřeby poutní kaple Panny Marie Bolestné, kde původní červené byly přidány k stávajícím do lavic farního kostela – rovněž vzhledem k aktuální potřebě. Kancionály byly pořízeny v počtu 150 kusů.

Náklady ve výši cca. 23 tis. Kč pokryla Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba.


Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

(Foto ilustrační)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter