Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Nové zpěvníky pro kostel sv. Ignáce - březen 2016

Publikováno: 29.2.2016 v 22:28

Začátkem března letošního roku jsme pořídili nové kancionály (společné zpěvníky českých a moravských diecézí) pro kostel sv. Ignáce z Loyoly.V návaznosti na etapu obnovy našeho farního kostela sv. Jakuba Většího, která zahrnovala mimo jiné instalování nových kostelních lavic, byly před několika lety pořízeny pro farní kostel i nové červené kancionály (určeny i pro naši diecézi). Následně byly pořízeny nové zpěvníky i pro kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a po zavedení pravidelných pondělních bohoslužeb v poutní kapli Panny Marie Bolestné, také pro tuto mariánskou kapli. Vše tehdy v celkové hodnotě několik desítek tis. Kč.

Červené kancionály již dlouhodobě nejsou k zakoupení a není relevantní informace v jakém termínu se plánuje jejich dotisk (dle sdělení z 2. 3. 2016). Vzhledem k potřebě farnosti – konkrétně pro kostel sv. Ignáce z Loyoly, kde byly zpěvníky již v dosluhujícím stavu, jsme tedy pořídili další kancionály modré (vydání pro arcidiecézi olomouckou a diecézi ostravsko-opavskou). Tyto pak byly vyměněny ve všech čtyrech blocích lavic kostela sv. Ignáce z Loyoly, v bočních kaplích a na kůru zůstávají kancionály původní. Dalších několik modrých zpěvníků bylo pak pořízeno pro potřeby poutní kaple Panny Marie Bolestné, kde původní červené byly přidány k stávajícím do lavic farního kostela – rovněž vzhledem k aktuální potřebě. Kancionály byly pořízeny v počtu 150 kusů.

Náklady ve výši cca. 23 tis. Kč pokryla Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba.


Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

(Foto ilustrační)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter