Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Opravy na střeše kostela sv. Ignáce - květen 2016

Publikováno: 11.5.2016 v 08:52

Na přelomu letošního dubna a května probíhaly klempířské práce na jižní straně střechy lodě kostela sv. Ignáce z Loyoly.


Důvodem byla nedostatečná funkčnost dešťových svodů a nástřešních žlabů. Z ulice Hluboká bylo proto u kostela instalováno lešení, které v jihovýchodní části dosahovalo výše 9 pater. Jak se ukázalo, důvodem nefunkčnosti okapového systému byly žlaby zcela zaplněné holubím trusem (zvláště pak v jihozápadní části) a rovněž tak některé svody. Bohužel se potvrdilo, že tento problém lze uspokojivě vyřešit pouze nikoliv ze strany vlastníka objektu (tzn. čištěním a opravou poškozených částí), ale reálným řešením situace s množstvím holubů na Masarykově náměstí, které ničí fasády objektů a trusem a větvemi znefunkčňují okapové systémy budov.

V rámci akce proběhla instalace nástřešních žlabů a tří dešťových svodů v jižní boční části kostela, včetně protisněhových zábran a oprava souvisejícího střešního oplechování.

Práce provedla dle požadavků zadavatele firma Klempířství Fiala spol. s r.o., Jihlava.

Celkové náklady včetně souvisejících prací činily cca. 190 tis. Kč a pokryla je Královská kanonie premonstrátů na Strahově.

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter