Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Opravy na střeše kostela sv. Ignáce - květen 2016

Publikováno: 11.5.2016 v 08:52

Na přelomu letošního dubna a května probíhaly klempířské práce na jižní straně střechy lodě kostela sv. Ignáce z Loyoly.


Důvodem byla nedostatečná funkčnost dešťových svodů a nástřešních žlabů. Z ulice Hluboká bylo proto u kostela instalováno lešení, které v jihovýchodní části dosahovalo výše 9 pater. Jak se ukázalo, důvodem nefunkčnosti okapového systému byly žlaby zcela zaplněné holubím trusem (zvláště pak v jihozápadní části) a rovněž tak některé svody. Bohužel se potvrdilo, že tento problém lze uspokojivě vyřešit pouze nikoliv ze strany vlastníka objektu (tzn. čištěním a opravou poškozených částí), ale reálným řešením situace s množstvím holubů na Masarykově náměstí, které ničí fasády objektů a trusem a větvemi znefunkčňují okapové systémy budov.

V rámci akce proběhla instalace nástřešních žlabů a tří dešťových svodů v jižní boční části kostela, včetně protisněhových zábran a oprava souvisejícího střešního oplechování.

Práce provedla dle požadavků zadavatele firma Klempířství Fiala spol. s r.o., Jihlava.

Celkové náklady včetně souvisejících prací činily cca. 190 tis. Kč a pokryla je Královská kanonie premonstrátů na Strahově.

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter