Radio Vaticana
Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Osvětlení na prostranství u kostela sv. Jana Křtitele - červen 2014

Publikováno: 5.4.2014 v 19:19

V červnu letošního roku, těsně před slavením poutní mše svaté ke cti sv. Jana Křtitele, byly na prostranství u tohoto kostela nově instalovány prvky veřejného osvětlení, které zviditelní novým způsobem tuto sakrální památku, spjatou s nejstaršími dějinami našeho města.

V uplynulých desetiletích až doposud byl jeden z kostelů v rámci svatojakubské farnosti, sv. Jan Křtitel na Jánském kopci a přilehlé prostranství, ve večerních a nočních hodinách ponořen do tmy. I díky tomu jsme řešili téměř pravidelně následky událostí, při kterých vznikaly vlivem vandalismu a krádeží škody na objektu kostela sv. Jana Křtitele nebo na okolních památkách (svody, plechy, sousoší Kalvárie, kříže apod.). Těchto událostí bylo každoročně několik a ty většího rozsahu byly vždy řešeny s Policií ČR.

Protože tento kostel je částí nejstaršího církevně-kulturního dědictví v našem městě a dodnes slouží občanům města k pravidelným bohoslužbám i k výjimečným akcím, v roce 2012 iniciovala svatojakubská farnost společně s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově myšlenku možnosti instalování prvků veřejného osvětlení v prostoru kolem kostela, která byla posléze jako námět ke zvážení předložena městu (září 2012). Důvodem samozřejmě nebyla pouze vize větší bezpečnosti a pořádku na prostranství u kostela, ale především zkrášlení této části města právě nasvětlením kostela a jeho okolí jako jedinečné kulturní památky. V neposlední řadě instalované osvětlení přinese užitek i všem, kdo používají denně přilehlé chodníky u kostela.

V roce 2013 tento záměr získal podporu města a byly pro něj vyčleněny finanční prostředky. Posléze byla uzavřena smlouva mezi vlastníkem kostela a několika pozemků tvořící jeho okolí a Statutárním městem Jihlava, proběhly další nezbytné formality, vyjádření dotčených orgánů, vydání závazného stanoviska a vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (v únoru 2014). V následujících měsících pak byl záměr realizován. Na prostranství u kostela sv. Jana Křtitele je nyní umístěno 7 stožárů se svítidly veřejného osvětlení a tento sakrální objekt a celé okolí je tak již pěkně osvětleno.

Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Pravdu hledají jen osamělí jedinci, a ti se rozcházejí se všemi, kteří ji dost nemilují.
Boris Leonidovič Pasternak (1890 - 1960), ruský básník a spisovatel
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter