Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Osvětlení na prostranství u kostela sv. Jana Křtitele - červen 2014

Publikováno: 5.4.2014 v 19:19

V červnu letošního roku, těsně před slavením poutní mše svaté ke cti sv. Jana Křtitele, byly na prostranství u tohoto kostela nově instalovány prvky veřejného osvětlení, které zviditelní novým způsobem tuto sakrální památku, spjatou s nejstaršími dějinami našeho města.

V uplynulých desetiletích až doposud byl jeden z kostelů v rámci svatojakubské farnosti, sv. Jan Křtitel na Jánském kopci a přilehlé prostranství, ve večerních a nočních hodinách ponořen do tmy. I díky tomu jsme řešili téměř pravidelně následky událostí, při kterých vznikaly vlivem vandalismu a krádeží škody na objektu kostela sv. Jana Křtitele nebo na okolních památkách (svody, plechy, sousoší Kalvárie, kříže apod.). Těchto událostí bylo každoročně několik a ty většího rozsahu byly vždy řešeny s Policií ČR.

Protože tento kostel je částí nejstaršího církevně-kulturního dědictví v našem městě a dodnes slouží občanům města k pravidelným bohoslužbám i k výjimečným akcím, v roce 2012 iniciovala svatojakubská farnost společně s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově myšlenku možnosti instalování prvků veřejného osvětlení v prostoru kolem kostela, která byla posléze jako námět ke zvážení předložena městu (září 2012). Důvodem samozřejmě nebyla pouze vize větší bezpečnosti a pořádku na prostranství u kostela, ale především zkrášlení této části města právě nasvětlením kostela a jeho okolí jako jedinečné kulturní památky. V neposlední řadě instalované osvětlení přinese užitek i všem, kdo používají denně přilehlé chodníky u kostela.

V roce 2013 tento záměr získal podporu města a byly pro něj vyčleněny finanční prostředky. Posléze byla uzavřena smlouva mezi vlastníkem kostela a několika pozemků tvořící jeho okolí a Statutárním městem Jihlava, proběhly další nezbytné formality, vyjádření dotčených orgánů, vydání závazného stanoviska a vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (v únoru 2014). V následujících měsících pak byl záměr realizován. Na prostranství u kostela sv. Jana Křtitele je nyní umístěno 7 stožárů se svítidly veřejného osvětlení a tento sakrální objekt a celé okolí je tak již pěkně osvětleno.

Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter