Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Osvětlení na prostranství u kostela sv. Jana Křtitele - červen 2014

Publikováno: 5.4.2014 v 19:19

V červnu letošního roku, těsně před slavením poutní mše svaté ke cti sv. Jana Křtitele, byly na prostranství u tohoto kostela nově instalovány prvky veřejného osvětlení, které zviditelní novým způsobem tuto sakrální památku, spjatou s nejstaršími dějinami našeho města.

V uplynulých desetiletích až doposud byl jeden z kostelů v rámci svatojakubské farnosti, sv. Jan Křtitel na Jánském kopci a přilehlé prostranství, ve večerních a nočních hodinách ponořen do tmy. I díky tomu jsme řešili téměř pravidelně následky událostí, při kterých vznikaly vlivem vandalismu a krádeží škody na objektu kostela sv. Jana Křtitele nebo na okolních památkách (svody, plechy, sousoší Kalvárie, kříže apod.). Těchto událostí bylo každoročně několik a ty většího rozsahu byly vždy řešeny s Policií ČR.

Protože tento kostel je částí nejstaršího církevně-kulturního dědictví v našem městě a dodnes slouží občanům města k pravidelným bohoslužbám i k výjimečným akcím, v roce 2012 iniciovala svatojakubská farnost společně s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově myšlenku možnosti instalování prvků veřejného osvětlení v prostoru kolem kostela, která byla posléze jako námět ke zvážení předložena městu (září 2012). Důvodem samozřejmě nebyla pouze vize větší bezpečnosti a pořádku na prostranství u kostela, ale především zkrášlení této části města právě nasvětlením kostela a jeho okolí jako jedinečné kulturní památky. V neposlední řadě instalované osvětlení přinese užitek i všem, kdo používají denně přilehlé chodníky u kostela.

V roce 2013 tento záměr získal podporu města a byly pro něj vyčleněny finanční prostředky. Posléze byla uzavřena smlouva mezi vlastníkem kostela a několika pozemků tvořící jeho okolí a Statutárním městem Jihlava, proběhly další nezbytné formality, vyjádření dotčených orgánů, vydání závazného stanoviska a vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (v únoru 2014). V následujících měsících pak byl záměr realizován. Na prostranství u kostela sv. Jana Křtitele je nyní umístěno 7 stožárů se svítidly veřejného osvětlení a tento sakrální objekt a celé okolí je tak již pěkně osvětleno.

Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter