Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Oprava dešťových svodů na kostele sv. Jana Křtitele - březen 2016

Publikováno: 12.3.2016 v 09:10

Vandalismus a krádeže jsou u kostela sv. Jana Křtitele každoročně několikrát pravidelnou záležitostí.


V letošním roce 2016 již v březnu byly opětovně odcizeny opravené dešťové svody a poškozeny některé další. Výměna ukradených a oprava poškozených částí svodů proběhla koncem druhého březnového týdne.

Původní Cu svody byly pro opakované krádeže již před několika lety nahrazeny svody plechovými (Lindab, příslušná barevná úprava). Po opakovaných krádežích i těchto klempířských prvků, byly v loni a předloni osazeny již svody pouze plechové (bez barevné povrchové úpravy) a to i přes újmu na estetickém vzhledu. Vzhledem k tomu, že i tyto obyčejné plechové svody jsou nadále kradeny a ničeny, bude to zřejmě u tohoto jihlavského kostelíka (stejně jako vandalismus na jeho fasádě, dveřích a okolním prostranství) asi nekončící příběh…

Za dobře odvedenou klempířskou práci při opravě dle požadavků zadavatele děkujeme! Náklady pokryla Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba.

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter