Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Obnova ochranného nátěru střechy kostela sv. Jana Křtitele - srpen 2016

Publikováno: 19.8.2016 v 13:17

Na přelomu července a srpna letošního roku jsme přistoupili k plánované obnově ochranného nátěru dřevěné šindelové střechy a věže kostela sv. Jana Křtitele, včetně souvisejících pra­cí.


Pro údržbu dřevěné šindelové střechy kostela sv. Jana Křtitele byly v minulosti užívány různé napouštěcí přípravky (např. Karbolineum extra apod.). Poslední celoplošní obnova ochranného nátěru střechy doprovázena lokální výměnou poškozených šindelů proběhla cca před sedmi lety. Poté již byly prováděny pouze malé lokální zásahy a čištění dešťových okapů a svodů.

Letošní obnova byla provedena díky péči Královské kanonie premonstrátů na Strahově a svatojakubské farnosti. Nátěr střechy byl prováděn za použití lazury německé firmy ZERO. V souvislosti s obnovou nátěru byly vyčištěny okapy a dešťové svody, především od listí, větví a dalších nečistot z kolem rostoucích stromů. Lokálně byly opraveny nejhorší místa na střeše za použití nových šindelů. Krytina byla čištěna ručně, poté byl aplikován ochranný nátěr Dekosan Imprägnier-Lasur HS (v objemu cca 330 l) ve dvou vrstvách. Nátěr byl obnoven rovněž u věže kostela, ochranných stříšek opěrných kamenných pilířů presbytáře, stříšky vnější kazatelny a dalších detailů západní strany kostela.

Práce provedla za pomocí horolezecké techniky a v požadované kvalitě odborná firma Jiří Nesrovnal – výškové práce, Praha.

Celkové náklady činili 270.132,– Kč, přičemž 129.000,– Kč pokryla účelová dotace Ministerstva kultury ČR a 141.132,– Kč pak Královská kanonie premonstrátů na Strahově z vlastních prostředků.

Pokud jde o budoucnost, lze konstatovat, že dřevěná krytina kostela sv. Jana Křtitele je v závěrečné fázi své životnosti a v horizontu několika let bude nutné počítat s její výměnou, tzn. s mnohem rozsáhlejší opravou, což bude i vzhledem ke stavu některých dalších objektů ve farnosti (kostel sv. Ignáce) značnou finanční zátěží – již pro místní farnost.

Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter