Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Obnova ochranného nátěru střechy kostela sv. Jana Křtitele - srpen 2016

Publikováno: 19.8.2016 v 13:17

Na přelomu července a srpna letošního roku jsme přistoupili k plánované obnově ochranného nátěru dřevěné šindelové střechy a věže kostela sv. Jana Křtitele, včetně souvisejících pra­cí.


Pro údržbu dřevěné šindelové střechy kostela sv. Jana Křtitele byly v minulosti užívány různé napouštěcí přípravky (např. Karbolineum extra apod.). Poslední celoplošní obnova ochranného nátěru střechy doprovázena lokální výměnou poškozených šindelů proběhla cca před sedmi lety. Poté již byly prováděny pouze malé lokální zásahy a čištění dešťových okapů a svodů.

Letošní obnova byla provedena díky péči Královské kanonie premonstrátů na Strahově a svatojakubské farnosti. Nátěr střechy byl prováděn za použití lazury německé firmy ZERO. V souvislosti s obnovou nátěru byly vyčištěny okapy a dešťové svody, především od listí, větví a dalších nečistot z kolem rostoucích stromů. Lokálně byly opraveny nejhorší místa na střeše za použití nových šindelů. Krytina byla čištěna ručně, poté byl aplikován ochranný nátěr Dekosan Imprägnier-Lasur HS (v objemu cca 330 l) ve dvou vrstvách. Nátěr byl obnoven rovněž u věže kostela, ochranných stříšek opěrných kamenných pilířů presbytáře, stříšky vnější kazatelny a dalších detailů západní strany kostela.

Práce provedla za pomocí horolezecké techniky a v požadované kvalitě odborná firma Jiří Nesrovnal – výškové práce, Praha.

Celkové náklady činili 270.132,– Kč, přičemž 129.000,– Kč pokryla účelová dotace Ministerstva kultury ČR a 141.132,– Kč pak Královská kanonie premonstrátů na Strahově z vlastních prostředků.

Pokud jde o budoucnost, lze konstatovat, že dřevěná krytina kostela sv. Jana Křtitele je v závěrečné fázi své životnosti a v horizontu několika let bude nutné počítat s její výměnou, tzn. s mnohem rozsáhlejší opravou, což bude i vzhledem ke stavu některých dalších objektů ve farnosti (kostel sv. Ignáce) značnou finanční zátěží – již pro místní farnost.

Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter