Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Záměr obnovy oplocení areálu – červen 2012

Publikováno: 19.5.2012 v 21:19

V letošním roce jsme přistoupili k záměru obnovy vnějšího oplocení areálu u jednoho z filiálních kostelů naší farnosti – Nejsvětějšího Srdce Páně v Malém Beranově.

Myšlenku obnovit dožité a místy také poškozené nebo chybějící oplocení kolem celého areálu jsme zařadili již v loňském roce do návrhu rozpočtu a plánu oprav pro rok letošní, který vytváříme ve spolupráci s oddělením investic Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Po nutných náležitostech (vlastní záměr obnovy, územní souhlas, dohoda s firmou atd.), které předcházely začátku realizace, došlo počátkem měsíce června k započetí prací. Obnovu oplocení pozemku celého areálu jsme rozdělili na etapy.

První etapa se týká oplocení přední části a oplocení dolní části areálu (s výjimkou oplocení kolem vodárny). Práce pozůstávají z odstranění starého pletiva, sloupů a vzpěr a brány pro vjezd. Uvedené prvky budou nahrazeny novými, poplastovanými součástmi v hnědém barevném provedení, které bylo zvoleno s ohledem na materiál a barevné odstíny některých částí exteriéru objektu kostela i s ohledem na řešení původní brány pro pěší (u kostela), která bude po demontáži a kompletní revitalizaci v dílně opětovně osazena. K výše uvedenému patří samozřejmě související práce, jako např. vrtání základů sloupů, lokální úpravy terénu od kmenů náletových dřevin v trase oplocení za pomoci stavebních strojů, atd.

V blízké budoucnosti pak dojde v další etapě na oplocení podél boční části areálu, tj. u chodníku. Obnova oplocení u kostela Nejsv. Srdce Páně je tedy prováděna ve své značné celkové délce a včetně souvisejících prací.

Pokud máte možnost toto dílo sponzorsky podpořit nebo pokud nám chcete konkrétním způsobem pomoci, pak nejlépe formou daru pro farnost, vkladem na její účet č. 1465112349 / 0800 (do poznámky uveďte „Malý Beranov“). Podpořit toto dílo lze také v nedělních sbírkách. Děkujeme.

Na záměru se podílí:

  • Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava
  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha

Za příspěvek děkujeme:

  • Obec Malý Beranov

Areál u kostela v Malém Beranově je hezkým, převážně travnatým prostorem, kde se každoročně koná ve stínu stromů a v celkově hezké atmosféře např. farní odpoledne svatojakubské farnosti (letos 10. 6.) a je tak místem odpočinku a setkání farníků a přátel farnosti.

Starší informace najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr, farář

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter