Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Záměr obnovy oplocení areálu – červen 2012

Publikováno: 19.5.2012 v 21:19

V letošním roce jsme přistoupili k záměru obnovy vnějšího oplocení areálu u jednoho z filiálních kostelů naší farnosti – Nejsvětějšího Srdce Páně v Malém Beranově.

Myšlenku obnovit dožité a místy také poškozené nebo chybějící oplocení kolem celého areálu jsme zařadili již v loňském roce do návrhu rozpočtu a plánu oprav pro rok letošní, který vytváříme ve spolupráci s oddělením investic Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Po nutných náležitostech (vlastní záměr obnovy, územní souhlas, dohoda s firmou atd.), které předcházely začátku realizace, došlo počátkem měsíce června k započetí prací. Obnovu oplocení pozemku celého areálu jsme rozdělili na etapy.

První etapa se týká oplocení přední části a oplocení dolní části areálu (s výjimkou oplocení kolem vodárny). Práce pozůstávají z odstranění starého pletiva, sloupů a vzpěr a brány pro vjezd. Uvedené prvky budou nahrazeny novými, poplastovanými součástmi v hnědém barevném provedení, které bylo zvoleno s ohledem na materiál a barevné odstíny některých částí exteriéru objektu kostela i s ohledem na řešení původní brány pro pěší (u kostela), která bude po demontáži a kompletní revitalizaci v dílně opětovně osazena. K výše uvedenému patří samozřejmě související práce, jako např. vrtání základů sloupů, lokální úpravy terénu od kmenů náletových dřevin v trase oplocení za pomoci stavebních strojů, atd.

V blízké budoucnosti pak dojde v další etapě na oplocení podél boční části areálu, tj. u chodníku. Obnova oplocení u kostela Nejsv. Srdce Páně je tedy prováděna ve své značné celkové délce a včetně souvisejících prací.

Pokud máte možnost toto dílo sponzorsky podpořit nebo pokud nám chcete konkrétním způsobem pomoci, pak nejlépe formou daru pro farnost, vkladem na její účet č. 1465112349 / 0800 (do poznámky uveďte „Malý Beranov“). Podpořit toto dílo lze také v nedělních sbírkách. Děkujeme.

Na záměru se podílí:

  • Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava
  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha

Za příspěvek děkujeme:

  • Obec Malý Beranov

Areál u kostela v Malém Beranově je hezkým, převážně travnatým prostorem, kde se každoročně koná ve stínu stromů a v celkově hezké atmosféře např. farní odpoledne svatojakubské farnosti (letos 10. 6.) a je tak místem odpočinku a setkání farníků a přátel farnosti.

Starší informace najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr, farář

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter