Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Oplocení u Nejsv. Srdce Páně, 2. etapa - říjen 2012

Publikováno: 2.11.2012 v 17:32

V souladu se schváleným plánem oprav ve farnosti jsme v letošním roce přistoupili k záměru obnovy vnějšího oplocení areálu u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Malém Beranově. Práce proběhly ve dvou etapách – začátkem léta a pak na podzim.

V rámci druhé etapy na podzim bylo odstraněno původní pletivo se sloupky a vzpěrami podél boční části areálu (u chodníku) a všechny části byly nahrazeny novými poplastovanými prvky v hnědém barevném provedení, které bylo voleno s ohledem na exteriér kostela i na řešení původní brány pro pěší. Související práce byly provedeny opět za pomoci stavební strojové techniky (úpravy terénu, odstranění kmenů náletových dřevin, odvoz na skládku apod.). Začátkem listopadu ještě budou dokončeny některé detaily a tím bude obnova oplocení areálu u kostela ukončena.

Pokud máte možnost toto dílo sponzorsky podpořit formou daru pro farnost, lze tak učinit vkladem na účet farnosti č.ú. 1465112349/0800. Do poznámky uveďte „Malý Beranov“. Děkujeme!

Starší informace najdete v menu Péče o objekty – kostel Nejsv. Srdce Páně.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter