Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Oplocení u Nejsv. Srdce Páně, 2. etapa - říjen 2012

Publikováno: 2.11.2012 v 17:32

V souladu se schváleným plánem oprav ve farnosti jsme v letošním roce přistoupili k záměru obnovy vnějšího oplocení areálu u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Malém Beranově. Práce proběhly ve dvou etapách – začátkem léta a pak na podzim.

V rámci druhé etapy na podzim bylo odstraněno původní pletivo se sloupky a vzpěrami podél boční části areálu (u chodníku) a všechny části byly nahrazeny novými poplastovanými prvky v hnědém barevném provedení, které bylo voleno s ohledem na exteriér kostela i na řešení původní brány pro pěší. Související práce byly provedeny opět za pomoci stavební strojové techniky (úpravy terénu, odstranění kmenů náletových dřevin, odvoz na skládku apod.). Začátkem listopadu ještě budou dokončeny některé detaily a tím bude obnova oplocení areálu u kostela ukončena.

Pokud máte možnost toto dílo sponzorsky podpořit formou daru pro farnost, lze tak učinit vkladem na účet farnosti č.ú. 1465112349/0800. Do poznámky uveďte „Malý Beranov“. Děkujeme!

Starší informace najdete v menu Péče o objekty – kostel Nejsv. Srdce Páně.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter