Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Úpravy dřevin a související práce v areálu u kostela - březen 2014

Publikováno: 18.1.2014 v 18:39

Po loňské události vyvrácení vzrostlých stromů uvnitř areálu u kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a vzhledem k padajících větvím ohrožujícím např. prostor dětského hřiště, proběhly v zimních měsících úpravy dřevin v několika částech areálu a s tím související práce.


Koncem července loňského roku bylo v areálu u kostela při vichřici vyvráceno několik vzrostlých stomů a několik dalších bylo zlomeno (viz ZDE). I vzhledem k tomu, že se jedná o oplocený areál, pádem těchto stromů naštěstí nedošlo k větším škodám. Pádem velkých větví bylo ale na několika místech poškozeno oplocení areálu.

Protože padající větve větších rozměrů ohrožovaly pohybující se dospělé osoby i děti již delší čas v několika částech areálu (např. dětské hřiště, prostor za kostelem), a rovněž i majetek (oplocení a část pozemku vedlejšího), přistoupili jsme v zimních měsících k úpravám několika dřevin. Na základě žádosti bylo příslušným orgánem státní správy vydáno potřebné rozhodnutí a následně, v období tzv. vegetačního klidu, mohly proběhnout plánované práce. Po obhlídce na místě a objednávce na základě cenové nabídky, proběhly koncem ledna a v únoru vlastní práce. Jednalo se mj. o náročnější práce provedené za pomoci horolezeckých technik, dále pak odstranění náletů na několika místech v areálu, následnou manipulaci se dřevem, štěpkování větví menších průměrů, umístění vzniklé štěpky, řezání dřevní hmoty apod. Na několika vzrostlých dřevinách za kostelem byly provedeny redukční a bezpečnostní řezy a založení dynamické vazby, která by měla zamezit poškození kostela při příp. zlomu stromu. Všechny práce provedla v požadované kvalitě odborná firma.

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter