Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Úpravy dřevin a související práce v areálu u kostela - březen 2014

Publikováno: 18.1.2014 v 18:39

Po loňské události vyvrácení vzrostlých stromů uvnitř areálu u kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a vzhledem k padajících větvím ohrožujícím např. prostor dětského hřiště, proběhly v zimních měsících úpravy dřevin v několika částech areálu a s tím související práce.


Koncem července loňského roku bylo v areálu u kostela při vichřici vyvráceno několik vzrostlých stomů a několik dalších bylo zlomeno (viz ZDE). I vzhledem k tomu, že se jedná o oplocený areál, pádem těchto stromů naštěstí nedošlo k větším škodám. Pádem velkých větví bylo ale na několika místech poškozeno oplocení areálu.

Protože padající větve větších rozměrů ohrožovaly pohybující se dospělé osoby i děti již delší čas v několika částech areálu (např. dětské hřiště, prostor za kostelem), a rovněž i majetek (oplocení a část pozemku vedlejšího), přistoupili jsme v zimních měsících k úpravám několika dřevin. Na základě žádosti bylo příslušným orgánem státní správy vydáno potřebné rozhodnutí a následně, v období tzv. vegetačního klidu, mohly proběhnout plánované práce. Po obhlídce na místě a objednávce na základě cenové nabídky, proběhly koncem ledna a v únoru vlastní práce. Jednalo se mj. o náročnější práce provedené za pomoci horolezeckých technik, dále pak odstranění náletů na několika místech v areálu, následnou manipulaci se dřevem, štěpkování větví menších průměrů, umístění vzniklé štěpky, řezání dřevní hmoty apod. Na několika vzrostlých dřevinách za kostelem byly provedeny redukční a bezpečnostní řezy a založení dynamické vazby, která by měla zamezit poškození kostela při příp. zlomu stromu. Všechny práce provedla v požadované kvalitě odborná firma.

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter