Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Obnova vstupních dveří a oken sakristie kostela N. Srdce Ježíšova - listopad 2015

Publikováno: 14.11.2015 v 10:11

V letošním roce jsme, v souladu s plánem oprav a údržby objektů a areálů ve farnosti, přistoupili k dalším pracím spojených s obnovou kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově.Prvním záměrem byla obnova oken předsíně a sakristie. Práce začaly v průběhu léta letošního roku. V předsíni a v místnosti sakristie kostela se nacházejí tři okna, které již vlivem času a povětrnostných podmínek potřebovali nutnou údržbu. V souvislosti s obnovou oken došlo na nutné opravy několika poškozených částí, odbroušení starých nátěrů a postupného obnovení kompletní povrchové úpravy (za použití napouštědla a vrstev silnovrstvé lazury) oken, okenních rámů a parapetů. Zároveň byla obnovena povrchová úprava kovaných mříží v exteriéru.

Druhým záměrem byla oprava a obnova všech tří vstupů do objektu kostela, tzn. hlavního a bočního vchodu do kostela a vstupu sakristie. Tyto práce probíhaly v několika etapách v dalších, především podzimních měsících letošního roku. I zde došlo k potřebným opravám křídel a zárubní vstupních dveří, včetně obnovy kovaných prvků (např. závěsů, hřebů, kování, ochranných plechů a pod.). Protože u konstrukce křídel hlavního i bočního vchodu do kostela zcela chyběla vnitřní výstuha, což především u hlavního vchodu, vzhledem k velikosti křídel, způsobilo zkroucení dveří a „de facto“ nemožnost jejich užívání, při obnově bylo i na toto pamatováno. Některé vnitřní části konstrukce dveří byly také do velké míry napadeny houbou a tedy vyměněny, včetně některých poškozených palubek. Při obnově všech vstupů se již pamatovalo také na vnitřní tepelnou izolaci křídel, která rovněž na všech dveřích doposud zcela chyběla. Na závěr došlo k jejich kompletní povrchové úpravě za použití silnovrstvé lazury. V rámci obnovy byly u všech tří vstupů zároveň nově instalovány bezpečnostní zámky a na některých místech doplněno kování.

Tyto práce jsou téměř u konce – schází doplnit několik malých detailů, převážně kovových prvků, které budou dodány v dohledné době, a doladit snadnější zavírání některých dveří, což se patrně bude muset udělat znovu i po zimní sezoně, tedy v příštím roce. Na závěr budou ještě zárubně vstupů opatřeny přechodovými lištami u omítky.

Práce dle požadavků zadavatele a ve velmi dobré kvalitě provedla dílna Petr Žák, Jihlava.

Na obnově se finančně podílí:

  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha
  • Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava

Třetím záměrem je oprava poškozeného vitrajového okna hlavního vchodu. Informace přineseme po ukončení prací, včetně fotografií obnovených vstupů kostela.

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter