Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Obnova vstupních dveří a oken sakristie kostela N. Srdce Ježíšova - listopad 2015

Publikováno: 14.11.2015 v 10:11

V letošním roce jsme, v souladu s plánem oprav a údržby objektů a areálů ve farnosti, přistoupili k dalším pracím spojených s obnovou kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově.Prvním záměrem byla obnova oken předsíně a sakristie. Práce začaly v průběhu léta letošního roku. V předsíni a v místnosti sakristie kostela se nacházejí tři okna, které již vlivem času a povětrnostných podmínek potřebovali nutnou údržbu. V souvislosti s obnovou oken došlo na nutné opravy několika poškozených částí, odbroušení starých nátěrů a postupného obnovení kompletní povrchové úpravy (za použití napouštědla a vrstev silnovrstvé lazury) oken, okenních rámů a parapetů. Zároveň byla obnovena povrchová úprava kovaných mříží v exteriéru.

Druhým záměrem byla oprava a obnova všech tří vstupů do objektu kostela, tzn. hlavního a bočního vchodu do kostela a vstupu sakristie. Tyto práce probíhaly v několika etapách v dalších, především podzimních měsících letošního roku. I zde došlo k potřebným opravám křídel a zárubní vstupních dveří, včetně obnovy kovaných prvků (např. závěsů, hřebů, kování, ochranných plechů a pod.). Protože u konstrukce křídel hlavního i bočního vchodu do kostela zcela chyběla vnitřní výstuha, což především u hlavního vchodu, vzhledem k velikosti křídel, způsobilo zkroucení dveří a „de facto“ nemožnost jejich užívání, při obnově bylo i na toto pamatováno. Některé vnitřní části konstrukce dveří byly také do velké míry napadeny houbou a tedy vyměněny, včetně některých poškozených palubek. Při obnově všech vstupů se již pamatovalo také na vnitřní tepelnou izolaci křídel, která rovněž na všech dveřích doposud zcela chyběla. Na závěr došlo k jejich kompletní povrchové úpravě za použití silnovrstvé lazury. V rámci obnovy byly u všech tří vstupů zároveň nově instalovány bezpečnostní zámky a na některých místech doplněno kování.

Tyto práce jsou téměř u konce – schází doplnit několik malých detailů, převážně kovových prvků, které budou dodány v dohledné době, a doladit snadnější zavírání některých dveří, což se patrně bude muset udělat znovu i po zimní sezoně, tedy v příštím roce. Na závěr budou ještě zárubně vstupů opatřeny přechodovými lištami u omítky.

Práce dle požadavků zadavatele a ve velmi dobré kvalitě provedla dílna Petr Žák, Jihlava.

Na obnově se finančně podílí:

  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha
  • Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava

Třetím záměrem je oprava poškozeného vitrajového okna hlavního vchodu. Informace přineseme po ukončení prací, včetně fotografií obnovených vstupů kostela.

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter