Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Přeložka energetického zařízení u kostela Nejsv. Srdce Ježíšova - září 2016

Publikováno: 17.9.2016 v 08:43

V polovině letošního roku byly na pozemcích u kostela v Malém Beranově realizovány práce spojené s přeložkou trafostanice, odstraněním vzdušného vedení a uložením nového kabelového vedení do země.

Jednání Královské kanonie premonstrátů na Strahově se společností E.ON ČR ve věci vyjasnění majetkoprávních otázek ohledně trafostanice postavené v roce 1957 na pozemku v areálu maloberanovského kostela začaly v roce 2012 a pokračovaly v následujícím období (2013 a dále).

Po různých navrhovaných řešeních z obou stran bylo rozhodnuto o přeložení trafostanice, tzn. odstranění stávající stavby včetně odstranění vzdušného vedení VN a sloupů v areálu u kostela, uložení vedení VN a přípojky NN do země a vybudování nové trafostanice již mimo areál u kostela. Bylo zahájeno Územní řízení, vypracována projektová dokumentace a vydáno Územní rozhodnutí o umístění stavby (2015).

Vlastní realizace proběhla v průběhu letošního roku 2016. Následně v září byly provedeny některé terénní práce související s úpravou plochy.

Děkujeme za právní servis (2012 až 2016) právnímu oddělení Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter