Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Oprava poškozené střechy kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - duben 2018

Publikováno: 18.4.2018 v 11:54

V první polovině dubna letošního roku řádila v Malém Beranově silná bouřka doprovázená vichřicí, která mj. poškodila severní a východní stranu střechy kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.


Současná střešní krytina na maloberanovském kostele je stará přes dvacet let (1996). Díky obětavosti pracovníků firmy ZVOZA s.r.o., Jihlava, se po dubnové páteční bouři ještě téhož dne podařilo střechu alespoň provizorně opravit – zakrýt poškozená místa. V novém týdnu po víkendu pak byla oprava dokončena včetně opravy poškozené části hromosvodu. Některým místním obětavým farníkům děkujeme pak za úklid prostranství u kostela, pokrytého rozbitými částmi střešní krytiny.

K výše uvedenému je ještě nutné uvést pro farníky informaci o finančním krytí této události:

Investice Královské kanonie premonstrátů na Strahově jako doposud do oprav tohoto filiálního kostela svatojakubské farnosti, již, bohužel, nejsou vzhledem ke krokům Biskupství brněnského dál možné. Celkové náklady na opravu byla tedy nucena pokrýt Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba z vlastních prostředků, tzn. především z výtěžku kostelních sbírek.

Vzniklé poškození a následná oprava kostela je dále v řešení s příslušnou pojišťovnou jako pojistná událost.

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.
Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter