Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Vatican news

Katolický týdeník

RC Monitor

Oprava poškozené střechy kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - duben 2018

Publikováno: 18.4.2018 v 11:54

V první polovině dubna letošního roku řádila v Malém Beranově silná bouřka doprovázená vichřicí, která mj. poškodila severní a východní stranu střechy kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.


Současná střešní krytina na maloberanovském kostele je stará přes dvacet let (1996). Díky obětavosti pracovníků firmy ZVOZA s.r.o., Jihlava, se po dubnové páteční bouři ještě téhož dne podařilo střechu alespoň provizorně opravit – zakrýt poškozená místa. V novém týdnu po víkendu pak byla oprava dokončena včetně opravy poškozené části hromosvodu. Některým místním obětavým farníkům děkujeme pak za úklid prostranství u kostela, pokrytého rozbitými částmi střešní krytiny.

K výše uvedenému je ještě nutné uvést pro farníky informaci o finančním krytí této události:

Investice Královské kanonie premonstrátů na Strahově jako doposud do oprav tohoto filiálního kostela svatojakubské farnosti, již, bohužel, nejsou vzhledem ke krokům Biskupství brněnského dál možné. Celkové náklady na opravu byla tedy nucena pokrýt Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba z vlastních prostředků, tzn. především z výtěžku kostelních sbírek.

Vzniklé poškození a následná oprava kostela je dále v řešení s příslušnou pojišťovnou jako pojistná událost.

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.
Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

7.5.2018
Na webu byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé spodní části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter