Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zájezd otců do klášterů Strahov a Milevsko

Publikováno: 28.11.2009 v 09:14

ve dnech 20. – 21. listopadu, jako první akce „otců“ z naší farnosti.


Akce vznikla vlastně spontánně, jedním rozhovorem po nedělní bohoslužbě venku před kostelem na konci léta a pak dotažením myšlenky některými z otců naší farnosti.

Nakonec se nás sešlo celkem čtrnáct. Vyrazili jsme v pátek, ve dvou skupinách. První dříve, díky čemuž jsme stihli v Strahovském klášteře večerní bohoslužbu. Po ní jsme se krátce pozdravili i s P. Bartolomějem. Pak následovalo ubytování účastníků a opětovné setkání na nádvoří, abychom se odebrali do zaplněné restaurace Klášterního pivovaru, kde na nás již čekal připravený stůl. Dorazila i druhá část výpravy. Povečeřeli jsme místní specialitku „kuře sv. Norbert“ a společně s ochutnávkou klášterních piv Sv.Norbert (jantar 13˚, černé 14˚) a zajímavými rozhovory, to byl milý a neformální večer. Před spánkem šla část výpravy ještě vychutnat atmosféru noční Prahy. Na další den ráno po snídani jsme se opět sešli před branou kláštera k dalšímu, tentokrát více kulturnímu (a vlastně hlavnímu) programu. Prohlídka prostor Strahovske knihovny s odborným výkladem Mgr. Hedviky Kuchařové, PhD., stála zato. Nahlédli jsme i do zákoutí běžně nepřístupných, také s nahlédnutím do právě probíhající rekonstrukce Filosofického sálu. Pak jsme již sami navštívili Strahovskou obrazárnu, některé z vnitřních prostor kláštera, rajský dvůr, Kapitulní síň a samozřejmě baziliku s hrobem sv. Norberta. Prostor baziliky jsme využili ke krátké polední modlitbě. Ještě prohlídka konventní zahrady s vyhlídkou na historické centrum města. A odjezd do Milevska – někteří potřebovali být doma navečer, tak jsme vypustili původně plánovaný oběd a nahradili ho rychlým občerstvením u benzínky.

Milevský klášter nás přivítal hned na parkovišti impozantním průčelím baziliky s dvěma věžemi. Zde nás již očekávali přátelé z „časů milevských“ archeolog PhDr. Pavel Břicháček a PhDr. Monika Zárybnická. Na obnoveném prvním nádvoří začal zajímavý výklad člověka, který má v areálu kláštera opravdu kus svého „archeologického“ srdce. Seznámeni s dějinami místa, jsme pokračovali prohlídkou románské baziliky, rajského dvora, opatské kaple. Pak kostela sv. Jiljí s románskou věží (zvonicí) a majestátným krovem. Přes druhé nádvoří, stále nesoucí stopy komunistické památkové „péče“, jsme se přesunuli do Latinské školy – gotického domu sloužícímu pro farnost. Návštěvu koncertní síně a klášterní knihovny jsme spojili s milým setkáním s P. Jakubem. Pak ještě pohled do refektáře se zdobeným renesančním stropem, rozloučení s přáteli u aut a odjezd domů, kde jsme dorazili po setmění.

Díky oběma řidičům za bezpečnou jízdu! Cestou zazněli myšlenky o „otcích zakladatelích“ :-) snad v budoucnu tradičních akcí tohoto druhu. Do poslední chvíle jsem nevěděl, kdo všechno vlastně pojede a proto i program byl „šit“ více kulturně než duchovně. Ale jako první pokus to rozhodně nebylo špatné – díky Vám všem.

Foto: účastníci zájezdu

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

úterý 33. týdne v mezidobí
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

1. čtení:
2Mak 6,18-31
Žalm:
Zl 3
2. čtení:

Evangelium:
Lk 19,1-10
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Zrada náboženství za sebou vleče zradu kultury. Západní kultura bude žít právě tak dlouho jako západní náboženství.
Gertrud von Le Fort (1876-1971), německá spisovatelka
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter