Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Informace k obnově kostela sv. Jakuba - červenec 2008

Publikováno: 7.7.2008 v 00:00

Informační zpráva o činnostech souvisejících s obnovou interiéru farního kostela sv. Jakuba:

V těchto dnech mizí z předsíně kostela poslední zbytky staré podlahy. Současně pokročily práce na přípravě podloží pro chystané žulové desky, jak je z fotografií patrné, tak místa mezi náhrobními kameny byla vylyta betonem, následné provrtání by mělo zaručit snažší odchod vlhkosti a dostatečné větrání podlahy.

V kapli Božského Srdce Páně, ze které byl již v minulých týdnech odstraněn oltář, byl objeven vchod do další krypty (první byl nalezen v kapli sv. Anny, dle fotografií z jejího vnitřku je patrné, že se jedná o menší prostor. Ještě jeden vchod do další krypty byl objeven odkrytím podlahy pod obětním stolem, z ní se nám však nepodařilo získat fotografie. Dále přinášíme Z ilustrační fotografie některých náhrobních kamenů, kterých je rozseto po celé podlaze kostela na sto šedesát.

Autor: Jakub Kodet

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter