Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

K projektu sedáků s topením do lavic - říjen 2010

Publikováno: 24.11.2010 v 21:02

Informace k záměru pořízení sedáků s topením a dalších součástí v interiéru farního kostela.


Resumé roku 2010

Rok 2010 byl v naší farnosti ve světle značných investic do oprav. Především hlavního kostela farnosti – sv. Jakuba, a pak také nutné celkové obnovy části farní budovy. Informace k dosavadní obnově farního kostela najdete ZDE, informace k obnově farní budovy najdete ZDE. Všechny naplánované opravy letošního roku jsou u konce. Doufáme, že (dle situace) oba záměry budou pokračovat v budoucnu. Zatím opravy financujeme z velké části z vlastních prostředků, tj. z prostředků Strahovského kláštera a farnosti.

Záměr pořídit topení a sedáky do lavic

Ve farním kostele byly letos v létě (mimo jiné) instalovány dva největší bloky nových lavic z dílny firmy Truhlářství Josef Křížek, Chyšky. K nim pak v průběhu září také lavice pro ministranty, stolky pro obětní dary a ke křtitelnici, z dílny Truhlářství Otakar Leupold, Nová Říše, ve stejném stylu. S novými lavicemi dříve nebo později vždy nutně souvisí investice do sedáků a eventuelně také do topení. Rozhodli jsme se obě potřeby spojit, a máme tak záměr do lavic instalovat kvalitní topení, které tvoří zároveň v lavicích i sedáky.

Dodavatele jsme zvolili dle zkušeností s podobným projektem i referencí. Na základě našich požadavků proběhla koncem měsíce září a v říjnu setkání za účelem konkretizace záměru. Se zástupci dodavatele pak proběhlo setkání a obhlídka na místě. V zásadě šlo o konkretizaci vlastností pro náš objekt, volbu materiálu, barevného odstínu, způsobu provedení apod. Dále o související vedení elektroinstalace a instalování příslušenství pro ovládání v sakristii kostela. Konečně také o rozdělení vytápěných a nevytápěných částí. Vytápěné části budou všechny lavice (celkem 28 lavic v délkách 4 a 5m podle bloků), dále centrální části zpovědnic a prostor u oltáře. Nevytápěné části (kvůli nutnosti prostorové manipulace) pak budou sedes pro předsedajícího, všechny sedadla pro koncelebranty a lavice pro ministranty. Rovněž samostatná místa u sloupů. Všude tam však budou sedáky v jednotném stylu projektu. Objednávka byla podána v průběhu měsíce října 2010.

Dodavatelem je německá firma P. R. Havener GmbH (partnerem je Kinast Kirchenstühle). Pokud jde o reference – nejvíce zakázek v Německu a Rakousku (letos např. Frauenkirche v Drážďanech s 1728 místy k sezení). Pokud jde o konkrétní zkušenosti – uvedený systém je již nějaký čas instalován v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově (viz foto) a doporučení spolubratří působících v Německu. Investice pro náš záměr je 26.766,– €, bližší informace u faráře farnosti. Za poskytnuté dary děkujeme. Poskytovaná záruční lhůta je (dle typu) až 20 let. Předpokládaný termín dodání a montáže je prosinec, do Vánoc.

Jak můžete na uvedené přispět?

1.) darem – do každé nedělní sbírky nebo zvláště pak jednu neděli v měsíci do sbírky k tomu určené. Termín nejbližší sbírky je 16. ledna 2011 a další budou upřesněny.

2.) darem – vkladem na účet farnosti, č.ú. 1465112349 / 0800 s poznámkou „na topení“. Také osobně v kanceláři farnosti a v kostele.

Na požádání vystavíme doklad na dar pro daňové účely. I touto cestou děkujeme.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter