Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Ohlédnutí za Svatou zemí - 9. až 16. 11. 2010

Publikováno: 24.11.2010 v 21:02

Ve dnech 9. až 16. listopadu 2010 se uskutečnil poutní zájezd naší farnosti do Svaté země. Počet přihlášených nakonec překvapil především nás na faře, protože jsme takový zájem neočekávali. Postupně se přihlásilo celkem 67 lidí.


Pouť ve zkratce

V úterý ráno jsme tedy dvěma autobusy odjeli z Jihlavy na letiště do Bratislavy. Tam, po absolvování „pohovorů“ s pracovníky izraelské bezpečnostní služby, jsme nastoupili do letadla B757–200 izraelské společnosti סאן דור‎ (Sun d´Or) a po příjemném téměř čtyř hodinovém letu jsme přistáli na letišti Ben Gurion International v Tel Avivu. Tam nás již čekal náš průvodce celou poutí, slovenský kněz PaedDr. Martin Mojžiš, který žije v Izraeli již 19 let a také „náš“ řidič, palestinský křesťan Rizek (jeho schopnost vejít se autobusem na místa s centimetrovou přesností jsme pozorovali v dnech následujících). Nasledoval transfer autobusy z letiště do Betléma, jenž se nachází na palestinském území, a ubytování v hotelu Betlehem Inn, který je nedaleko betonové bezpečnostní zdi oddělující Izrael od Palestiny. Pak již večeře a první nocleh na asijském kontinentu, aby další den brzy ráno začal pestrý program, který zaplnil každý následující den po celou dobu našeho pobytu ve Svaté zemi.

Ve středu jsme postupně navštívili Jeruzalém – Getsemanskou zahradu, kde jsme slavili první mši svatou tohoto zájezdu, návštěva Olivové hory a kostela s areálem Pater noster, Zeď nářků a chrámovou horu, které nyní dominuje Omarova mešita. Pak také Ain Karem, rodiště Jana Křtitele.

Čtvrtek byl vyhrazen prohlídce Betléma. Navštívili jsme místní klášter sester karmelitek, kde žila a je pohřbena palestinská karmelitka blah. Miriam Baouardy. Pak prohlídka centrální části města, především baziliky Narození Ježíše Krista. Zájemci stihli ještě navštívit i nedaleko stojící mešitu. Pak Pole pastýřů a jeskyně Mléka.

V pátek začala cesta přesunem na sever země (kolem hranice s Jordánskem) k řece Jordán s návštěvou Jardenitu, kde jsme obnovili své křestní sliby. Pak návštěva Kafarnaum, domu apoštola sv. Petra. Dále Tabghy, místa rozmnožení chlebů a ryb. Pak místa Primátu sv. Petra. K obědu byla tradiční „ryba sv. Petra“. A Genezaretské jezero s plavbou po jeho pokojné hladině. Večer již soukromá prohlídka Nazaretu a nocleh v hotelu.

V sobotu ráno přesun a výstup na horu Tábor s prohlídkou kostela Proměnění Páně. Na hoře Tábor jsme slavili mši svatou. Pak návštěva Kány Galilejské, místa prvního zázraku, kde si manželé mohli obnovit svůj slib. Prohlídka baziliky Zvěstování Páně v Nazaretu, kostela sv. Josefa a přilehlého areálu. Večer pak panorama přístavního města Haifa a prohlídka kostela karmelitánů na místě působení starozákonního proroka Eliáše, večer návrat do Betléma.

V neděli zastávka v Betanii, místě vzkříšení Lazara. Autobusem pak přejezd judskou pouští a sestup pod úroveň hladiny moře (přes –300m), návštěva archeologického areálu v Qumránu, prohlídka majestátné pevnosti Massada, koupání (nebo spíše pohodlné ležení) a slunění u Mrtvého moře. Večer pak ještě zastávka v nejstarším městě světa, v Jerichu.

V pondělí pěší prohlídka Jeruzaléma – starého města, zvláště baziliky Božího hrobu a Kalvárie, Křížové cesty na Via Dolorosa i uliček místního tržiště. Pak hora Sion, Večeřadlo a bazilika Usnutí Panny Marie. Protože patronem naší farnosti je sv. Jakub, navštívili jsme také katedrální kostel arménské ortodoxní církve, kde je místo prvního hrobu sv. apoštola Jakuba.

V úterý po snídani a balení odjezd přes Jeruzalém do Tel Avivu, a odlet letadlem společnosti סאן דור do Bratislavy, která nás přivítala již o poznání chladnějším počasím (téměř po celou dobu pobytu ve Svaté zemi byly teploty kolem 30°C a krásně slunečno). Pak ještě transfer autobusy do Jihlavy, kde jsme přijeli ve večerních hodinách.

Díky podrobnému a obětavému výkladu našeho průvodce P. Martina, jeho načasování prohlídek jednotlivých míst i míst každodenních bohoslužeb, jsme prožili bohatý program (snad i malé exercicie) při návštěvě míst té země, kde se „věčné Slovo stalo tělem“. Říká se, že Svatá země je pátým evangeliem. Je to skutečně tak.

Kam a kdy tedy bude příští farní zájezd? Co tak Jordánsko?

Ochutnávka fotografií

Několik fotografií jako výběr z poutního zájezdu najdete pod textem.
(Foto: P. Jeroným, A. Humpolíček, P. Petr).

Nádhernou externí fotogalerii (639 fotografií) pak najdete ZDE a krátké video najdete ZDE (5:50 min).
(Foto a video: L. Nosek, SJ).

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter