Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Medailon k životu a poslání premonstrátů sv. Norberta

Publikováno: 24.11.2010 v 21:02

Hezké video k zamyšlení – o řeholním a kněžském životě v Řádu premonstrátů sv. Norberta, které vytvořili spolubratři z opatství sv. Michaela v Kalifornii (5:30 min):
Překlad mluveného slova

Ježíš jim řekl:
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.
Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ (Evangelium podle sv. Lukáše)

Náš Pán slíbil:
„Budete-li mít víru jako zrnko hořčice, můžete pohnout horami.“ 

Ale jak můžeme v tomto čase pomateného rozumu a ztvrdlých srdcí, v této době uvězněné v hříchu, strachu a beznaději, vypěstovat takovou víru?

900 let premonstrátský řád usiluje o vzrůst a uchovávání katolické víry ve světě ponořeném do temnoty. A již více než 50 let tato práce přináší plody skrze úsilí premonstrátů opatství sv. Michaela v jižní Kalifornii.

Toto je naše práce:
Připravit srdce pro přijetí evangelia Ježíše Krista, hlásat Boží radostnou zvěst o naší spáse; dosvědčovat, že Světlo přišlo na svět. 

Sdílet Boží Srdce s lidmi skrze slovo a svátost.

Uchováváme modlitby staré stovky let a tradice svaté matky Církve, abychom posvěcovali čas recitováním Denní modlitby církve, abychom zpěvem žalmů pozvedali srdce lidí k Bohu.

To je naše práce:
Přinášet plody naší kontemplace zpět do světa, sdílet je s hladovými dušemi, obnovit každou generaci světlem víry, zasít pole kultury, služby, lásky a svátosti. A dát světu kněze. 

Pracujeme jako nástroje v Kristových rukách, abychom odřezávali vše, co nás dusí; abychom posilovali, co nás vede k dobru a spravedlnosti; a v každém období života přinášeli pokoj, abychom vedli každou duši do Ježíšových rukou.

To je naše práce:
Spolupracovat na Božím řádu spásy: proměňovat světlo na pokrm, pokrm ve víno, víno v Krev a Krev v naší spásu. 

Kde se dá najít víra, která by pohnula horami? Musí se pěstovat, opatrovat, chránit, očišťovat.

A to je naše práce.
Náš svatý úkol, naše dědictví, TVOJE dědictví, TVOJE vlastnictví. 

Přidej se k nám.
Pomož nám pohnout horami…


Pozvání na 27. až 30. prosince 2010

Zájemci z řad kluků a mladých mužů, kteří chtějí poznat premonstrátský životní styl, mohou využít pozvání premonstrátů ze Strahova. Pozvání k setkání v tichu kláštera, k setkání a rozhovoru s premonstráty, k seznámení se s životem v klášteře dnes a mnoho dalšího…

„Mistře, kde bydlíš?“ Řekl: „Pojďte a uvidíte.“ (Jan 1, 39)Autor: OPraem-Ji

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter