Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Interview a pozvání do Strahovské knihovny - prosinec 2010

Publikováno: 8.12.2010 v 12:57

U příležitosti zpřístupnění obnoveného Filosofického sálu Strahovské knihovny, odvysílala ČT interview s P. Bernardem Ardurou, prezidentem Papežské komise pro historické vědy a archivářem Generální kurie premonstrátské­ho řádu.


INTERVIEW MŮŽETE SHLÉDNOUT ZDE (9. 12. 2010, délka 23 min).

Obnovený Filosofický sál Strahovské knihovny byl vybudován za opata Václava Mayera architektem Janem Ignácem Palliardim v poslední čtvrtině 18. století. Opět zpřístupněn veřejnosti a badatelům je po bezmála dva roky trvajících restaurátorských pracích, od čtvrtka 9. prosince 2010.

Slavnostního otevření se účastnili prezident republiky, ministr kultury, primátor hl. města Prahy, velvyslanec Norského království, apoštolský nuncius v ČR, pražský arcibiskup, členové diplomatických misií a další hosté z domova i ze zahraničí. Premonstrátský řád kromě místní komunity zastupoval P. Prof. Dr. Bernard Ardura, OPraem, z Generální kurie premonstrátského řádu v Římě a opati všech kanonií československé cirkárie.

V rámci slavnostního otevření byla také podepsána smlouva o spolupráci mezi Strahovskou knihovnou a Bibliotheca Ambrosiana v Milánu, která patří k nejstarším a nejvýznamnějším světovým knihovnám. Smlouva přispěje k většímu uspokojení především badatelské veřejnosti. Za kanonii premonstrátů na Strahově smlouvu podepsal opat Michael Pojezdný a za italskou stranu prefekt milánské knihovny Mons. Franco Buzzi.

V románských sálech kláštera byla rovněž otevřena nově instalovaná audio-vizuální expozice věnovaná premonstrátskému řádu a historii Strahovského kláštera, ve které se mimo jiné nachází cyklus obrazů o životě zakladatele řádu sv. Norberta, unikátní model areálu kláštera (v mírce 1:100) a další zajímavosti.

Pokud tedy budete mít čas a chuť neopomeňte se při návštěvě adventní nebo vánoční Prahy podívat také do nově instalované expozice a do Strahovské knihovny.

Informace o otevírací době Strahovské knihovny najdete ZDE.
Informace o otevírací době Expozice najdete ZDE.
Informace o průběhu obnovy Filosofického sálu najdete ZDE.


(Foto: Václav Roman Kittel)

Autor: OPraem-Ji

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter