Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Interview a pozvání do Strahovské knihovny - prosinec 2010

Publikováno: 8.12.2010 v 12:57

U příležitosti zpřístupnění obnoveného Filosofického sálu Strahovské knihovny, odvysílala ČT interview s P. Bernardem Ardurou, prezidentem Papežské komise pro historické vědy a archivářem Generální kurie premonstrátské­ho řádu.


INTERVIEW MŮŽETE SHLÉDNOUT ZDE (9. 12. 2010, délka 23 min).

Obnovený Filosofický sál Strahovské knihovny byl vybudován za opata Václava Mayera architektem Janem Ignácem Palliardim v poslední čtvrtině 18. století. Opět zpřístupněn veřejnosti a badatelům je po bezmála dva roky trvajících restaurátorských pracích, od čtvrtka 9. prosince 2010.

Slavnostního otevření se účastnili prezident republiky, ministr kultury, primátor hl. města Prahy, velvyslanec Norského království, apoštolský nuncius v ČR, pražský arcibiskup, členové diplomatických misií a další hosté z domova i ze zahraničí. Premonstrátský řád kromě místní komunity zastupoval P. Prof. Dr. Bernard Ardura, OPraem, z Generální kurie premonstrátského řádu v Římě a opati všech kanonií československé cirkárie.

V rámci slavnostního otevření byla také podepsána smlouva o spolupráci mezi Strahovskou knihovnou a Bibliotheca Ambrosiana v Milánu, která patří k nejstarším a nejvýznamnějším světovým knihovnám. Smlouva přispěje k většímu uspokojení především badatelské veřejnosti. Za kanonii premonstrátů na Strahově smlouvu podepsal opat Michael Pojezdný a za italskou stranu prefekt milánské knihovny Mons. Franco Buzzi.

V románských sálech kláštera byla rovněž otevřena nově instalovaná audio-vizuální expozice věnovaná premonstrátskému řádu a historii Strahovského kláštera, ve které se mimo jiné nachází cyklus obrazů o životě zakladatele řádu sv. Norberta, unikátní model areálu kláštera (v mírce 1:100) a další zajímavosti.

Pokud tedy budete mít čas a chuť neopomeňte se při návštěvě adventní nebo vánoční Prahy podívat také do nově instalované expozice a do Strahovské knihovny.

Informace o otevírací době Strahovské knihovny najdete ZDE.
Informace o otevírací době Expozice najdete ZDE.
Informace o průběhu obnovy Filosofického sálu najdete ZDE.


(Foto: Václav Roman Kittel)

Autor: OPraem-Ji

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter