Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Interview a pozvání do Strahovské knihovny - prosinec 2010

Publikováno: 8.12.2010 v 12:57

U příležitosti zpřístupnění obnoveného Filosofického sálu Strahovské knihovny, odvysílala ČT interview s P. Bernardem Ardurou, prezidentem Papežské komise pro historické vědy a archivářem Generální kurie premonstrátské­ho řádu.


INTERVIEW MŮŽETE SHLÉDNOUT ZDE (9. 12. 2010, délka 23 min).

Obnovený Filosofický sál Strahovské knihovny byl vybudován za opata Václava Mayera architektem Janem Ignácem Palliardim v poslední čtvrtině 18. století. Opět zpřístupněn veřejnosti a badatelům je po bezmála dva roky trvajících restaurátorských pracích, od čtvrtka 9. prosince 2010.

Slavnostního otevření se účastnili prezident republiky, ministr kultury, primátor hl. města Prahy, velvyslanec Norského království, apoštolský nuncius v ČR, pražský arcibiskup, členové diplomatických misií a další hosté z domova i ze zahraničí. Premonstrátský řád kromě místní komunity zastupoval P. Prof. Dr. Bernard Ardura, OPraem, z Generální kurie premonstrátského řádu v Římě a opati všech kanonií československé cirkárie.

V rámci slavnostního otevření byla také podepsána smlouva o spolupráci mezi Strahovskou knihovnou a Bibliotheca Ambrosiana v Milánu, která patří k nejstarším a nejvýznamnějším světovým knihovnám. Smlouva přispěje k většímu uspokojení především badatelské veřejnosti. Za kanonii premonstrátů na Strahově smlouvu podepsal opat Michael Pojezdný a za italskou stranu prefekt milánské knihovny Mons. Franco Buzzi.

V románských sálech kláštera byla rovněž otevřena nově instalovaná audio-vizuální expozice věnovaná premonstrátskému řádu a historii Strahovského kláštera, ve které se mimo jiné nachází cyklus obrazů o životě zakladatele řádu sv. Norberta, unikátní model areálu kláštera (v mírce 1:100) a další zajímavosti.

Pokud tedy budete mít čas a chuť neopomeňte se při návštěvě adventní nebo vánoční Prahy podívat také do nově instalované expozice a do Strahovské knihovny.

Informace o otevírací době Strahovské knihovny najdete ZDE.
Informace o otevírací době Expozice najdete ZDE.
Informace o průběhu obnovy Filosofického sálu najdete ZDE.


(Foto: Václav Roman Kittel)

Autor: OPraem-Ji

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

úterý 33. týdne v mezidobí
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

1. čtení:
2Mak 6,18-31
Žalm:
Zl 3
2. čtení:

Evangelium:
Lk 19,1-10
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Zrada náboženství za sebou vleče zradu kultury. Západní kultura bude žít právě tak dlouho jako západní náboženství.
Gertrud von Le Fort (1876-1971), německá spisovatelka
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter