Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Vzpomínka na noc ze 13. na 14. 4. 1950

Publikováno: 5.4.2013 v 17:18

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 proběhl v naší zemi násilný zásah proti mužským řeholním řádům pod krycím názvem „Akce K“ (Kláštery). Část dějin, která pak následovala, zanechala v naší zemi morální i materiální škody, které jsou viditelně přítomné dodnes.
Na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století působilo v Československu velké množství řeholníků a řeholnic. Zásah byl připravován již v průběhu r. 1949 a měl umožnit zabavení veškerého majetku řeholních řádů a izolaci jejich členů se zákazem přijímání nového dorostu. Vedení Komunistické strany Československa (KSČ) tehdy schválilo návrh na internaci členů řeholních společností. V lednu 1950 Ústřední výbor KSČ rozhodl, že kláštery a řeholní domy budou vyklizeny a členové řádů přesunuti do centralizačních míst, kde budou izolováni. Záminkou se stal vykonstruovaný proces „Augustin Machalka a spol.“ s desíti představiteli mužských řádů, konaný 31. března až 4. dubna 1950 v Praze (viz foto), který doprovázela mohutná propaganda. Několik dnů po vynesení rozsudků začala státní moc zásah, který byl vysvětlován jako preventivní opatření proti „protistátní činnosti“ klášterů.

Po zvláštním rozkazu ministra vnitra z 12. dubna, v noci ze 13. na 14. dubna 1950 přepadla komanda příslušníků StB, příslušníků SNB, zaměstnanců Státního úřadu pro věci církevní a místní „lidosprávy“ kláštery a řeholní domy sedmi nejpočetnějších mužských řádů. Řeholníci byli zadrženi a pod dohledem převezeni do pěti centralizačních míst – klášterů. Vyšší řeholní představení byli internováni do kláštera v Želivě. Té noci bylo v Československu obsazeno 125 klášterů a řeholních domů. Druhá část zásahu (proti zbývajícím osmnácti řeholním společnostem) proběhla 27. a 28. dubna 1950. V celém Československu „Akce K“ postihla 2376 řeholníků, naprostá většina z nich strávila v internaci několik let. O několik měsíců později následovala 28. až 31. srpna 1950 „Akce R“, tj. uzavírání klášterů ženských řeholních společností, které pokračovalo v dalších etapách i později. V roce 1950 se uskutečnila také „Akce B“ (Biskupové), kdy se katoličtí biskupové dostali do domácího vězení, přísně izolováni a střeženi příslušníky bezpečnosti. Ve snaze ovládnout a kontrolovat kandidáty kněžství byli všechny existující teologické fakulty dány pod dohled Státnímu úřadu pro věci církevní a fakticky zanikly diecézní semináře. Pokud jde o členy všech mužských řeholních řádů, v letech 1948 až 1968 bylo odsouzeno celkem 355 řeholníků na celkem 2106 roků 1 měsíc a na 1 doživotí.

Na Strahově zásah proběhl podle plánů komunistických bezpečnostních složek. Členové kanonie byli vzbuzeni před půlnocí 13. dubna 1950, byla provedena osobní a domovní prohlídka a poté byli odvezeni do centralizačního kláštera v Broumově. Ještě téže noci byli do kláštera dosazeni státní zmocněnci a dozorci. Přítomnost řádu založeného v r. 1126 svatým Norbertem z Xanten ve francouzském Prémontré, a jehož činnost na českém území trvala od r. 1140 nepřetržitě přes osm staletí, byla na dalších čtyřicet let zastavena. Majetek byl zabaven. Knihy a umělecká díla často vysoké hodnoty byly přesunuty převážně do Národní galerie, v horším případě skončili v rukou soukromých osob nebo na smetišti. Státní úřad pro věci církevní připravil pro prostory Strahovské kanonie projekt Muzea národního obrození. Později byl plán rozšířen na Památník národního písemnictví (1952). Odvlečení členové řádu byli nasazeni k nuceným pracím a po propuštění pracovali většinou v různých dělnických profesích. Celkem 40 premonstrátů bylo v letech 1949 až 1960 odsouzeno v politicky zmanipulovaných procesech na celkem 241 roků a 1 měsíc. Mezi nimi byl také strahovský opat Bohuslav Jarolímek (1900–1951).

Po studiu, dosažení akademické hodnosti doktora teologie, po složení doživotních řeholních slibů a kněžském svěcení působil ve farnostech Radonice nad Ohří, u nás v Jihlavě u sv. Jakuba a pak na Strahově. Po smrti opata Metoda Zavorala se stal strahovským opatem a vzápětí také vikářem generálního opata řádu, kterým byl v té době belgický premonstrát Dr. Hubert Noots. Opat Bohuslav Jarolímek se v době 2. světové války podílel na odboji proti nacistické okupaci, za který byl po osvobození země vyznamenán Československým válečným křížem. V lednu 1950 se podrobil operaci potvrzující karcinom žaludku. Přes svůj zdravotní stav byl 16. září 1950 zatčen příslušníky StB a v prosinci odsouzen za údajnou velezradu a vyzvědačství k trestu 20 let vězení. Zemřel ve vězeňské nemocnici na Pankráci 31. ledna 1951.

P. Pavel Petřina, v té době student teologie a později do r. 2003 převor kláštera Strahov, vzpomíná takto:
„Toho 13. dubna večer jsem se uložil ke spánku jako obvykle. Krátce potom, co jsem usnul, jsem byl probuzen mladým příslušníkem Státní bezpečnosti, který jako zjevení stál u mé postele! Dovolil mi, abych se oblékl, a prohledal mou celu. Samozřejmě, že žádné zbraně ani nic „závadného“ nenašel. Pod ozbrojeným dozorem nás všechny shromáždili v refektáři, provedli jmennou kontrolu a sdělili nám, že máme nepřátelské smýšlení proti režimu, a že nás proto převezou na místo, kde nebudeme moci škodit. (…) Ještě tu noc nás dvěma plně střeženými autobusy převezly do Broumova. (…) Následovalo ostré vyšetřování. Vedli ho uniformovaní mladíci, kteří měli kolem pětadvaceti let. Osmdesátiletý bratr Egon na následky jejich „vyšetřování“ zemřel.“ (1)

Zajímavý dokument České televize z cyklu „Tajné akce StB“, část „Akce Kláštery“ můžete shlédnout ZDE.


Zdroj: archiv Královské kanonie premonstrátů na Strahově; pronasledovani.cz;
(1) Helena Havlíčková, Dědictví (kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948–1989), Poznání, 2008, s. 119.

Foto: archiv O.Praem.

Autor: OPraem-Ji

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter