Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

´Bůh anebo nic´ - dobrá kniha pro blížící se prázdninový čas

Publikováno: 26.5.2016 v 12:35

V loňském roce 2015 vyšla ve Francii kniha Dieu ou rien, která je rozsáhlým rozhovorem francouzského novináře s kardinálem Robertem Sarahem, současným prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Od té doby již kniha vyšla ve 14 dalších jazycích. V červnu 2016 vychází ve slovenském překladu.

Kardinál Robert Sarah pochází ze západoafrické Guineje. Studia absolvoval v Guineji, Pobřeží Slonoviny, ve Francii, Itálii a v Jeruzalémě. Jako kněz působil v semináři v Kindia a ve farnostech Bokè, Katace, Koundara a Ourous. V roce 1979 jej Jan Pavel II. jmenoval arcibiskupem v Conakry – ve věku 34 let se tehdy stal nejmladším biskupem světa. Později (2001) se stal sekretářem Kongregace pro evangelizaci národů. Papež Benedikt XVI. jej jmenoval předsedou Papežské rady Cor unum a kardinálem (2010). V roce 2014 jej papež František jmenoval prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

V knize zamyšlení o víře, vedené formou rozhovoru, rozebírá současnou západní civilizaci. Z jeho odpovědí je znát moudrost, hluboká víra i prorocké svědectví pravdě vzhledem k budoucnosti. Jeho upřímný pohled je cenný také proto, že je africký.

Ve dnech 13. až 16. června 2016 kardinál Robert Sarah navštíví sousední Slovensko. Při této příležitosti vychází i očekávaný překlad této knihy ve slovenském jazyce – pod názvem Boh alebo nič – ve vydavatelství LÚČ. Objednat si knihu do ČR lze bez problémů zde: http://www.luc.sk/boh-alebo-nic.

Protože slovenština není jazykem tak vzdáleným, přinášíme tedy tip na hodnotné čtení pro blížící se letní prázdninové dny a týdny…(Dieu ou rien, du Cardinal Robert Sarah avec Nicolas Diat, Librairie Artheme Fayard, 2015,
link: http://www.fayard.fr/…782213686103;
Zdroj: news.vatican.va, fayard.fr, thecatholicthin­g.org, tkkbs.sk)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter