Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Upozornění předsedy ČBK k Nadaci sv. Františka z Assisi

Publikováno: 9.11.2005 v 15:13


Upozornění předsedu ČBK k Nadaci sv. Františka z Assisi

Církev nechce brzdit žádnou iniciativu, která pomáhá zmenšovat lidskou bídu a podporuje lidskou solidaritu s potřebnými. Přísně však rozlišuje iniciativy založené církví, nebo založené věřícími laiky a církevní autoritou schválené a pak všechny ostatní. Protože církev nese odpovědnost za to, co se hlásá a nabízí v kostelích, je dovoleno v kostelích nabízet jen to, co má platné církevní schválení. (Za platné se považuje schválení místního biskupa, kde organizace sídlí, nebo působí, u tiskovin je také rozhodující jazyková verze. Např.: není platné schválení udělené v cizině na anglický text pro český text vydaný u nás, nebo schválení před padesáti lety pro dnešní nové vydání.)

Nadace svatého Františka nemá žádné církevní schválení a žádný církevní představený není informován o jejím hospodaření, proto církev nemůže dávat žádné záruky ani doporučení a tudíž nemůže ani dovolit nabízení jejich materiálů v kostelích ani přímo, ani jako přílohu časopisů. Chce-li Nadace oslovovat věřící v kostelích, musí si vyřídit patřičné církevní schválení se všemi podmínkami a důsledky. Jinak je nutno jejich opětovné úsilí pronikat do kostelů považovat za obcházení církevní autority.

arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK

Autor: Převzato z Acta Curiae

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter