Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Farní odpoledne pro rodiny s dětmi - 20. 11. 2011

Publikováno: 20.11.2011 v 23:23

V poslední neděli církevního roku – na slavnost Ježíše Krista Krále – se v obnovených prostorech „Farního centra sv. Norberta“ uskutečnilo vůbec poprvé setkání rodin s dětmi.


Některé maminky a tatínkové již v sobotu připravili potřebné věci pro plánované odpoledne v těchto obnovených farních prostorách. Farní centrum nese název světce z přelomu 11. a 12. století, sv. Norberta z Xanten, který je zakladatelem řádu, z kterého pocházejí kněží spravující naší farnost vlastně od doby jejího vzniku až dodnes.

Začátek nedělního programu byl tedy stanoven na odpoledne, po obědě v rodinách a event. krátké siestě, na 15 hodinu. V tento čas začali přicházet první účastníci.

Vlastní program pak začal pro děti malým hraným divadlem, které se líbilo úplně všem, samozřejmě zvláště těm nejmenším. Pak již program probíhal paralelně ve dvou z místností centra. V první probíhali turnaje ve stolním fotbale a hokeji, vyřazovacím způsobem soubojem dvojic. Ty byly složeny jak z dětí tak i z tatínků a některých maminek. V další z místností byla možnost tvoření pro nejmenší, např. tvorba vánočních stromků, různých papírových skládaček, soutěže ve skládání puzzle na čas apod. Někteří vyzkoušeli také hod šípkami na terč, což ale tentokrát soutěžní disciplina nebyla. Pro všechny bylo po celou dobu připraveno malé občerstvení (teplé nápoje i něco k zakousnutí) ze společných zásob péčí maminek. Na závěr setkání byli samozřejmě oceněni ti nejlepší – diplomem i sladkou odměnou.

Dospělí měli možnost si v průběhu odpoledne navzájem popovídat mezi sebou, někteří se i poznat blíže než jen z vidění z kostela o nedělních bohoslužbách. Pro zájemce byla také možnost prohlédnout si obnovený „farní sklípek“ jako další součást centra, i připravované toalety pro tyto prostory, které se z Boží pomocí snad podaří obnovit v roce příštím.

Osobně se přiznám, že když jsme tuto akci s maminkami plánovali, netušil jsem s jakou odezvou se setkání rodin s dětmi vlastně nakonec setká. Nedělní odpoledne se ale postupně sešlo mladých rodin spolu se svými ratolestmi tolik, že z toho mám velkou radost. Myslím, že život farnosti se nemůže odehrávat jen v kostele, i když bohoslužba je a zůstane navždy tou hlavní, konstitutivní částí života církve.

Odpoledne končilo vlastně až večer, po 18 hodině, za tmy. Děkuji rodičům, kteří věnovali svůj čas přípravě programu i rodinám, které se svými ratolestmi přišli. Již nyní můžeme přemýšlet nad další akcí… :)

Atmosféra setkání okem fotografa:

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter